Podle autora (zřejmě nick hox, autoři se nikdy nepodepisují, ostatně často jde jen o více či méně zdařilé překlady z jiných, neméně obskurních ruských serverů) je ruština pro vývoj dítěte prioritní. Sám tomu věří, ačkoliv tvrzení dokladuje pouze (ostatně jak u mašíblů zvykem) – „z výzkumů jednoho izraelského vědce vyplynulo“. Ostatně, nechme hovořit autora:

Dříve jsem to jen tušil, dnes jsem se dozvěděl fakta, které to potvrzují. Jde o to, že používání ruštiny rozvíjí mozek určitým způsobem, jakým ho nerozvíjí žádný jiný jazyk. Rozvíjí pravou hemisféru. Z výzkumů jednoho izraelského vědce vyplynulo, že pokud se dítě v raném věku naučí rusky jako první jazyk, jeho mozek se začne formovat určitým způsobem, a tyto změny ve vývoji mozku jsou měřitelné přístroji. Ze všech jazyků, které onen člověk testoval, tyto vlastnosti vykázala jen ruština.

Naopak, pokud se dítě jako první naučí angličtinu, má to na vývoj mozku nepříznivý vliv - zjednodušeně řečeno, mozek začne myslet plytce, zploštěle, lineárně - na rozdíl od objemového, obrazného myšlení které rozvíjí ruština.

Z toho vyplývá - nenechávejte své děti učit angličtinu, v žádném případě ne v raném věku. Naopak ruština bude mít na jejich rozvoj pozitivní vliv.

Zaznobin (autor přednášky, o které je celý příspěvek LevaNetu a týká se „Konfliktů zájmů v Rusku a jeho řešení“ – poznámka JR) si také všiml jedné zákonitosti, že všichni demokraté-liberálové (liberasti-demokratizátoři) v současném Rusku jsou lidé, kteří se odmala učili angličtinu.

Krátce řečeno - angličtina je pro rozvoj mozku a myšlení nebezpečná (splošťuje, linearizuje myšlení, rozvíjí levou hemisféru), ruština naopak - rozvíjí objemové, obrazné myšlení, pravou hemisféru. Z mého pohledu, naučit se rusky a číst, poslouchat v ruštině je jedna z nejlepších investic, které pro sebe můžete z dlouhodobého hlediska udělat.

Fascinuje mne, jak huráslované dokážou „argumentovat“. Ovšem při srovnání vědeckých, ekonomických a kulturních úspěchů anglosaského světa a Ruska dejme tomu za posledních sto let se pak musím optat, kde udělali soudruzi z Moskvy chybu?

Příští týden jedu do Edinburghu na seminář o mediální komunikaci. Již se těším, jak kolegy z GB, USA, Kanady či Austrálie pobavím.

http://leva-net.webnode.cz/products/prednaska-prof-zaznobina/

Převzato z http://jakubroth.blog.idnes.cz/c/314274/Rustina-Da-Anglictina-Net.html