Paraziti paní Bláhové

Hana BláhováProtentokrát budu stručný a odpustím si zdlouhavý a vesměs nudný úvod, který stejně většina lidí bez okolků přeskočí. Nuže, bude to nesmírně zábavné. Za největší blud, na který jsem během posledních dvou měsíců narazil, pokládám přesvědčení o tom, že za většinu běžných  onemocnění moderního člověka může přítomnost vnitřních parazitů v jeho organismu.

Žijeme v době  vypočítavosti, stupidity a šarlatánství. Zoufalí onkologičtí pacienti se nechávají okrádat takzvanými alternativními léčiteli. Raději odmítnou osvědčenou léčebnou metodu, založenou na vědeckých poznatcích, aby z rukou šarlatána přijali doušek vody s vlastní rozpuštěnou slinou ve víře, že se tím vyléčí jejich metastázy. Poměrně frekventovaně teď narážím na články, ve kterých „na slovo vzatí odborníci“ dávají do souvislosti výskyt nejrůznějších nemocí s přítomností vnitřních parazitů v lidském organismu. Pár z nich jsem si přečetl a nestačil se divit, čemu všemu jsou dnes lidé schopní uvěřit a jakým nebezpečným individuím svěří do rukou péči o své zdraví.

Přejdu rovnou ke konkrétnímu příkladu. Inženýrka Hana Bláhová je pokládána za takzvanou specialistku na detoxikační medicínu. Je autorkou mnohých  publikací a článků, na kontě má desítky oklamaných a ošizených důvěřivců. Podle této léčitelky jsou za většinu lidských nemocí zodpovědní vnitřní parazité. Ano, jedná se o onu dámu, která léčí rakovinu podáváním odčervovacích přípravků, možná jste na zmínku o ní už někdy dřív narazili.

Na internetu je k přečtení jeden autorčin text. Jedná se o často citované a odkazované dílo. Přečetl jsem si ho a trochu se nad některými jeho místy pozastavil.

Hana Bláhová – paraziti

Článek na první pohled může působit přesvědčivě. Jedná se však o demagogický a manipulativní výplod člověka, obracejícího naruby obecně známé skutečnosti. Doporučuji prostudovat samotnou jeho strukturu a členění. Část textu má vždy čistě pozitivistický charakter, zakládá se na obecně známých a nezpochybnitelných faktech. „Spotřebiteli” předkládá důvěrně známé a nezpochybnitelné, aby na ně vzápětí navázala nějaká zhovadilá a pavědecká myšlenka. Důvěřivým laikem lze přirozeně velice snadno manipulovat. Laik  nemá zkušenosti, takzvaně zabírá na kaskádu odborných termínů a latinských názvů, autorka se v jeho očích stává důvěryhodnou. Pokud si ale uvedený text přečte někdo, kdo alespoň letmo přičichl k parazitologii a obecné biologii, uvědomí si okamžitě, jak hloupý ve skutečnosti je.

Pozastavím se nad několika málo body, hovořící úplně za všechno:

-          Hned na první stránce jsem objevil zajímavý termín – „vrozená borelióza.“ Nikdy jsem o něčem podobném nezaslechl ani zmínku, tak bylo třeba doplnit znalosti. Vyhledal jsem si vědecké články na téma „congenital borreliosis“ a dle očekávání nenašel nic. Situace byla přirozeně úplně jiná, když jsem použil google a zadal „vrozená borelióza“. Okamžitě na mě vyskočily odkazy na různé ezotericko-šarlatánské internetové stránky. Přirozeně. Takzvaná vrozená borelióza je momentální trendy-nesmysl. Snad jen pro rýpaly dodávám – pokud matka během těhotenství onemocní lymskou boreliózou, je teoreticky možné, aby nemoc nějakým způsobem postihla i plod, ale v tomhle případě nejde o dědění choroby.

-          Na druhé straně článku jsem narazil na cosi opravdu bizarního. Paní Bláhová dovede, jak sama píše, „měřit autoimunitu“ a taky v rámci konkrétního  tělesného okrsku (jak jsem to alespoň pochopil) počítat viry a bakterii. K tomu jí je nápomocen přístroj s názvem SALVIA. Jedná se o jedno z  mnoha podvodných zařízení v hodnotě několika set korun, prodávané však za nějakých dvanáct tisíc. O principu, na němž zařízení funguje, jeho tvůrci záhadně mlčí – jak by taky ne, když jde vlastně jen o plastovou rekvizitu s několika málo světelnými diodami. Přečíst si o něm můžete zde:

http://instinkt.tyden.cz/rubriky/ostatni/reportaz/obchod-s-falesnou-nadeji_26525.html

Salvia

-          Třetí strana článku přichází s novými fantastickými fakty ze života roupu dětského. Roup, podle paní Bláhové, dovede vniknout přes hemoroid do krevního řečiště a jím se pak pohybovat po celém těle. To vede k mnohým zajímavým jevům. Například k tvorbě metabolických usazenin na stěnách cév, zánětům karpálního tunelu a hlavně – k ucpávání žlučovodu, což je poté „na ultrazvuku vyhodnoceno jako drť.“ Citace přirozeně nikde.

-          Další perlička se týká „toxinu škrkavek.“ Léčitelka nejspíš někde narazila na zmínku o askaradinu, což je látka, která se uvolňuje z těl těchto parazitů, pokud uhynou a začnou se rozkládat. Jde skutečně o toxin, který působí lokální paralýzu hladkého svalstva.  Autorka však askaradinu přisuzuje navíc vlastnost vyvolávat depresivní stavy. Jak na to přišla, můžeme jenom spekulovat.

-          Rovněž velice exoticky působí teorie o původu Parkinsonovy choroby, roztroušené sklerózy a epilepsie. Za tyto nemoci údajně může mechanická činnost škrkavek – pravděpodobně přímo uvnitř dutiny lebeční, autorka to nijak blíže nespecifikuje, ale nepředpokládám, že je to myšleno nějak jinak.

-          Poslední fantasmagorická představa, která si zaslouží být zmíněna, se týká postupné ztráty zraku při roztroušené skleróze. Paní inženýrka ho přisuzuje pomalé kumulaci vajíček různých parazitů v nitru oční koule. Věta „očař samozřejmě nic nenajde,“ vyvolává napůl zděšení, napůl pobavení.

A tohle je jen špička ledovce. Celý text je doslova naditý spoustou dalších nonsensů a bludů. Netřeba ani zmiňovat, že jsem nenalezl jedinou citaci nebo odkaz na vědeckou studii, která by myšlenky paní inženýrky mohla podložit. Lze předpokládat, že drtivá většina informací o parazitárních infekcích, se kterými paní Bláhová pracuje, jsou pouhé autorčiny smyšlenky. Osobně se domnívám, že za celou parazitární konspiraci paní Bláhové může paranoidní představa lidského těla coby živné půdy nejrozmanitějších parazitů, za níž může četba parazitologických článků a publikací. Vzpomněl jsem si na psychiatra profesora Vondráčka a jeho pozastavení nad chováním halucinantů v případě orgánových halucinací.

„Je přirozené, že nemocný, který své halucinace považuje za realitu, také na ně reaguje, brání se jim, koná různá opatření, atd. Když se halucinace začnou u nemocného objevovat, hledá vysvětlení, kdo mu je dělá a jak mu je dělá. Vysvětlení závisí na znalostech a vědomostech nemocného, které opět závisí na současné kulturní a civilizační vyspělosti. Během svého padesátiletého lékařského působení jsem zaznamenal ve výkladu halucinací změny: ubývá výkladu náboženského a přibývá výkladu technického. Jakmile se objevil rozhlas, nemocní jej použili k výkladu, když se objevil radar, také jej nemocní použili k výkladu. Stále ještě se však vyskytují výklady okultní, telepatické, dále hojně hypnotické. Několik roků se u nás vyšetřuje elektroencefalografem, a již se objevují výklady, že mu to dělají „elektroencefalografisti“ pomocí elektroencefalografu atd. U primitivních lidí a dříve i u nás cítil žábu, hada v žaludku, nyní cítí spirochéty, jak se jim prodírají tkání, apod., mají tasemnici, která se rychle rozmnožuje, a tasemničky prolézají jejich tělem.“ (Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, Vladimír Vondráček & František Holub, Columbus 2003)

Ano, větším problémem, než „promořenost obyvatelstva vnitřními parazity,“ bude spíš nějaká duševní aberace v případě paní léčitelky Bláhové. Lituji všechny její pacienty.

 

Vyšinutá a nebezpečná paní inženýrka Bláhová je ve skutečnosti jen pouhým následovníkem mnohem větší a nebezpečnější “hvězdy” alternativní medicíny, Mudr. Josefa Jonáše, často citovaného “znalce” na celostní medicínu a objevitele tzv. metody kontrolované detoxikace, za kterou mu v roce 2008 český klub skeptiků udělil cenu bludný balvan.

Je smutné, že oba dva tito šarlatání, jak paní Bláhová, tak pan doktor Jonáš, platí za odborníky na slovo vzaté, často pořádají přednášky a meetingy, internet je zaplavený jejich slohovými pracemi a nedej bože, aby si je někdo dovolil kritizovat mezi jejich příznivci. Takový drzoun se potáže se zlou.

Podobných léčitelů operuje momentálně v ČR několik desítek, ne-li stovek. Jde vesměs o titulované hlupce, kteří se pokouší léčit lidské tělo bez znalostí jeho skutečného fungování.

Co mě naplňuje pocitem rozmrzelosti, je to, že mezi léčiteli sem tam narazíme i na skutečné lékaře, kteří se nechali infikovat myšlenkami alternativní medicíny nebo homeopatie. Takoví lékaři jsou schopni doporučit nebo přímo předepsat svým pacientům destilovanou vodu místo antibiotik a – což je skutečně tristní – skálopevně věřit v odůvodněnost a smysluplnost svého počínání. Tito lékaři (je otázkou, jestli je vůbec správné je jako lékaře označovat) jsou nebezpeční ještě z dalšího hlediska. Stávají se ikonami v očích ostatních (těch “nestudovaných”) léčitelů, kteří díky nim mohou spokojeně tvrdit, že konkrétní  metoda, kterou oni užívají, užívá i tamten onen známý pražský lékař, absolvent tamté oné lékařské fakulty. Toto pak propůjčuje postupům a metodám alternativní medicíny falešný  punc důvěryhodnosti.

kámen bláznů

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

Posílám odkaz...proti tomuto

Posílám odkaz...proti tomuto je prakticky pani Bláhová ,,svatá"...

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2078-...

Obrázek uživatele Malwerick

AC24 je presne taká mediálna kurva

Ano. A AC24 je presne taká mediálna kurva ktorá publikuje nekriticky hocičo len aby mal čítanosť ako sa píše v tom článku.

Sepsáno klávesnicí a Malwerickem - největším známým webovým chudáčkem všech dob.

Obrázek uživatele Jirka

Nedivme se

Nemoci i zdraví vznikají v hlavě, z toho těží všichni šarlatáni. Placebo efekt, jak je objektivně zjištěno, tvoří okolo 30% skutečného, objektivního účinku. Poslušnost vůči "autoritě", jedno jaké, je také nezanedbatelná. Znám mnoho, kupodivu spíše více vzdělaných lidí, dokonce i lékařů, kteří těmto "Bláhovým" a podobným bludům bezmezně věří. Na druhou stranu, přiznejme jim, obchodníkům s bludy, objektivní úspěchy tu jsou, protože jak už jsem uvedl výše, placebo+poslušnost=na úspěch dobrá vyhlídka.  Pro všechny by bylo jistě lepší myslet racionálně, ale jak vidno, jsme od přírody ustrojeni tak, že to nefunguje. Zjednodušeným pohledem: víme, že naše podvědomí nerozlišuje při ukládání do trvalé paměti mezi realitou, myšlenkami a pocity. Jak říká klasik, jsme to, co si myslíme. Naše vědomí si k většině vědomě uložených informací přidává "komentář", tj. posudek, třeba nakolik informaci věří. Vědomí má ale jednu zásadní vlastnost, nemá-li ukládanou informaci možnost porovnat s tím, co už zná, zasekne se a podvědomí si ji uloží podle svého. Opakováním, byť myšlenky v hlavě se paměťová stopa posiluje zcela stejně, jako kdyby se jednalo o reálný děj. Medicínské problematice, zvláště ve speciálních oborech, do hloubky málokdo skutečně rozumí, proto je snadné do laické hlavy nalít přes podvědomí cokoliv, vědomá kontrola chybí a opakováním se blud posiluje. Navíc je tu silná emotivní složka, jedná se o zdraví, případně dokonce o život, opět podpora vytváření výrazné paměťové stopy.

Nebudu to komplikovat ještě morfologickými rozdíly lidského mozku, na okraj - určité genotypy mají vyšší tendenci dávat zvláštní důležitost bludům, náboženské víře atd., platí za to nižším průměrným IQ., ale třeba mají spokojenější život. :-)

Váš Jirka

Nebudu se vyjadřovat k vašemu

Nebudu se vyjadřovat k vašemu strachu z toho, že by něco mohlo fungovat jinak, takže to raději odmítnu. Je to Vaše právo.

Jediné co okomentuju je mezera ve vaší logice: Říkáte "Znám mnoho, kupodivu spíše více vzdělaných lidí, dokonce i lékařů, kteří těmto "Bláhovým" a podobným bludům bezmezně věří."

a zíroveň píšete: určité genotypy mají vyšší tendenci dávat zvláštní důležitost bludům, náboženské víře atd., platí za to nižším průměrným IQ

 

Tak jak to tedy je?:-)

Paní Bláhová, bez

Paní Bláhová, bez medicínského vzdělání, má s těmi červy ohromné úspěchy. Holt dokáže zabrnkat na pravou strunu, vzbudit v lidech úzkost. Kdo by nebál parazitů. Teď jen ještě přidat nějaké neznámé parazity z vesmíru. A teorie bude dokonalá.

Nesouhlasím

Nebudu vám brát iluze, ale mám vlastní zkušenost, že parazity mají všichni savci - včetně člověka. Doporučuji vám užít PRAZIQUANTEL. Po třech dnech změníte názor. 

Budete se divit, paní Bl.

Budete se divit, paní Bl. znám osobně, ty odčervovací nesmysly jsem od ní taky bral, a nebylo to vůbec k ničemu.  Kolega, co to bral rovněž, má slabá játra, a tím odčervením si závažně rozesral játra. Dostával se z toho dlouho.

Paní B. je bláznivá podvodnice, která vykládá, jak vyléčí během pár měsíců autismus dítěte odčervením. Lidé se chytnou čehokoliv, když jim dá někdo naději. Za autismus totiž určitě může tasemnice, ta autismus totiž přímo vyrábí. Autismus totiž vůbec nesouvisí s funkčním poškozením mozku, které se zakládá už v prenatálním vývoji, ale vzniká právě tím, jak se odlučují články tasemnice. Dítě má pak divné pohyby ve střevech a začne se chovat taky divně -"autisticky." To musí paní Bl. vědět, když vystudovala VŠ zemědělskou. 

Nemohl by Osud.biz zaslat nominaci paní Bl. na Zlatý bludný balvan Sisyfa? Já myslím, že je to vážný kandidát. Možná by jí na ten balvan mohli vymalovat zlou černou tasemnici.

Pokud vím, tak od pí. Bl. se veřejně distancoval i alternativní lékař Jonáš.

Byla nominovaná už dávno,

Byla nominovaná už dávno, loni nebo předloni a operovat Jonášem, který se od ní alibisticky distanoval až v určité chvíli, kdy by ho mohla mediálně potopit, je taky na prd. 

Já tu dámu neznám, ale materiál, který jsem od ní kdysi četla a stále ho mám stažený, byl dopis lékařům. Nikoliv lidem, ale lékařům a výslovně v něm uvedla, že nic takového, že za všechny choroby můžou paraziti, ani netvrdí. Jen to, že se medicína k tomu začala před lety stavět, jakoby paraziti byli navždy vymýceni, což není pravda a něčím to své tvrzení podpořila. To byl ještě okolo toho klid.

Co se stalo po tom, že se to takhle zatočilo do víru vášní, to nevím. Je možné, že se do toho paní zažrala natolik, že už začala přehánět, vážně nevím.

Přijde mi ale nefér, že se kvůli tomu zase celá problematika smete ze stolu jako blud. Přitom ten příběh reálný základ má, i když to třeba není tak šílené, jak to Bláhová podává.  Ona vůbec není první, kdo na parazity poukazoval. Je to tak 16 let, kdy do toho šli veterináři. Byli to odborníci z veterinární správy, žádné šarlatánství se okolo toho netočilo. Prostě dlouhodobě  při rozhovorech s klienty vycházelo najevo, že mají stejné zdravotní obtíže, jako jejich zvířata a tak to začali zkoumat. Ta nákaza je mnohem snazší, než se tvrdí. Komenty některých diskutérů, jestli dotyčný žere hovna, když si to vůbec připouští, taky stojí za to. Leč i tehdy to bylo zakopáno pod koberec. Tak třeba se dočkáme nějakého normálního přístupu. 

Osobo, na rozdíl od Vás jsem

Osobo, na rozdíl od Vás jsem toho od ní (nevěřícně) četl dost, hlavně materiály z poslední doby. Nevyjadřujte se k věcem, u kterých vycházíte jen ze svých domněnek a nevíte o tom nic bližšího.

Nominovaná byla, ale cenu asi nedostala. Už je na ni zralá. Hlavně za tu léčbu dětského autismu odčervováním. Balamutit rodiče těchto nemocných dětí je hnus. Nehledě na to, že ta její léčba je taky dosti nákladná záležitost.

Ano jistě, Bláhová vykládá pořád o nějakém svém klientovi myslivci, co měl parazitární nákazu z divočáka. Takže, dle této logiky, z jedné kauzy vydedukujeme, že všichni lidé jsou začervení. Paní Bláhová to má, jako když se vaří z kuchařky - tbc= vždy škrkavka; autismus = tasemnice, Alzheimer = měchovec. Někdy mám pocit, že paní Bláhová nenavštěvovala VŠ zemědělskou, ale spíše rodinnou školu.

Bláhová není lékařka a popisuje nesmysly, například jak se tasemnička pod periskopem lékaře přemístila z oka do hlavy. Ono to chytré zvířátko totiž vidělo, že se na ně právě kouká lékař, a tak vzalo nohy na rameno a přelezlo ihned do hlavy. A to to vše bezbolestně, dotyčný neměl žádné příznaky, ani zánět v krvi, ani hlava ho nebolí. A lékaři, ti jsou bohužel neschopní, a tam kde paní Bláhová vidí hejno červů, oni nevidí nikdy nic!

Nastudujte si prosím něco z parazitologie. Zánět a pohyb larev v těle (čehokoliv, škrkavek..) se projevuje vždy teplotou, zánětlivými procesy v krvi, které jsou dohledatelné na krevních rozborech, bolestmi, průjmy, zhoršením funkce orgánů. Neexistují žádné bezpříznakové tahy larev tělem - to jsou sny paní Bláhové...

Někdy mám pocit, že ti její pacienti, co se jim "vlní břicho a leze jim tam červ a doktoři pořád nic nevidí", by spíše potřebovali psychiatra.

Že Bláhová našla parazitární nákazu u 1 chlapa z Thajska - no sláva! Teď z toho bude žít 10 let.

Mně už dokonce oslovila nějaká doktorka, co hledá bývalé pacienty Bláhové a dělá o tom průzkum. Může být, že je to psychiatrička.

Osobo, na rozdíl od vás jsem

Osobo, na rozdíl od vás jsem jí nenaletěla a nestala se její pacientkou, tak zklidněte hormon. Buď špatně čtete, nebo si to špatně vykládáte. Neznám její novější výplody právě proto, že jsem to pustila k vodě. I třeba vzhledem k požadované sumě, jak zmiňujete, a nedůvěřivým pocitům z metody vyšetření.

Zastávám se jí míň, než se vám zdá. Můj poslední odstavec jste vynechal, ale právě u toho jsem se tehdy osobně nachomýtala. K čemu mi je nastudovat si něco z parazitologie, kde se píše o horečce, když se stejně objevují případy, kdy pacient nic netuší. Přijde třeba k očnímu, že blbě vidí, a oni mu vytáhnou škrkavku. I když si něco přečtete z parazitologie, budete pořád jen laik. A já taky.

Jde mi jen o to, že by se nějaký výzkum kolem toho udělat mohl. Vždyť důkazy jsou/nejsou v záchodové míse, to je potom těžký.

Re:

Vážená paní/pane, co se pod svými příspěvky nepodepisujete, z těch vašich reakcí jsem si vybral zase jen to, že jí tu její "červivou teorií" v podstatě věříte. Pak se ale nemáme o čem bavit.

Silně pochybují, že nějací veterináři vykládají totéž co paní Bláhová. Napadat mě můžete, že jsem jí naletěl, ale nevíte nic o tom, za jakých okolností, kdy a proč jsem se u ní ocitnul, tak to laskavě nehodnoťte.  Když se neví kudy kam, vytáhne se argument "ad hominem"  a začne se hodnotit osoba diskutujícího. necháme toho.

Budu vcelku rád, kdy se do diskuze zapojí někdo jiný.

Útočný jste tady vy a navíc

Útočný jste tady vy a navíc pěkně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ať to máte ad hominem. ()

Re

Admine, prosím vás, zasáhněte...paní to fakt už přepískla.

A vy jste zase pěkná bučící

A vy jste zase pěkná bučící xxxxx a kvokající xxxxx. Objednejte se k Bláhové, ať Vám spočítá červy. Ale bacha, na vyšetření je nenajdou. I když jich má podle Bláhové každý stovky, umí se pekelně dobře schovávat:) Bude to chtít nosit výkaly do laboratoře tak rok, dva. Ale ta práce za to stojí.

Chacha

A musím ještě dodat, že nejvíce mě pobavila její teorie, že rakovina, to jsou vlastně zkamenělí zapouzdření červi, které laborant pochopitelně nikdy neodhalí a nepozná. Rovněž cysty, to je v podstatě hejno červů nebo larev obalených tkání. Žlučníkový kámen = zkamenělí roupi. Ledvinové kameny = ztvrdlé, zapouzdřené tasemnice apod.

V laboratořích to nelze v žádném vzorku odhalit, protože červi a larvy jsou mazaní a podlí, usychají cestou, schovávají se, mění své skupenství, vzorky se z laboratoří záhadně ztrácejí a vůbec, najít v lejnu škrkavku, to je jako hledat jehlu v kupce sena a můžete ji v těch svých výkalech hledat celý rok, než ji vůbec najdete.

Jakákoliv bulka vám na kůži vyraší (třeba na ruce), vážení, to je měchovec zakulený dokulata. Ale pozor nedloubejte do něj, roznese se okamžitě ta potvora krevním řečištěm a budete jich mít všude stovky. Jediným řešením by snad bylo uříznout si zavčas tu ruku, ale těžko říct.

To si sice poněkud protiřečí s tím, že paní Bláhová tvrdí, že někteří lidé mají v břiše stovky a tisíce škrkavek, a žaludek mají doslova napumpovaný různými druhy červů, ale nevadí. Asi se umí červi hodně dobře schovávat.

Potom je otázka, zda lidé nejsou, se svou kostrou, vlastně celí nějakou petrifikovanou formou tasemnic. Měli bychom se nad sebou zamyslet.

 

VZDĚLÁVEJTE SE A PŘEMÝŠLEJTE SVÝM ROZUMEM !!

Nikoho se nezastávám, ale je snadné soudit a kritizovat, pokud nejste lékařky vzdělaní. Paraziti skutečně žijí v našich útrobách, ať jsou vnitrobuněční nebo okem viditelní !

Nevyčítám lidem jejich neznalost, ale kdo nestudoval mikrobiologii, bohužel nebude mechanismu mikroorganismů rozumět.

1. Borrelie - opravdu existuje moznost nakazit se borrelii v matce během těhotenství, byly provedeny výzkumy s kunami a zjistilo se, ze mládě se infikuje od matky - borrelie projde placentou!! Jsme savci stejně jako kuny, sloŽeni placenty je obdobné, tudíž mikrobiologické podmínky umožňují průchod spirochet přez tkáně i u člověka. Studie v anglickém jazyce skutečně na internetu najdete. Hořší než borelie jsou Babesie a rickettie, která hmyz také roznáší - na testy musíte jet do Německa - tam už to lékaři pochopily !

http://www.bada-uk.org/learn/FAQ/faqborreliosis.php
A.17 - It is documented that transmission of Borrelia through the placenta from mother to foetus is possible. Autopsy and clinical studies have associated gestational Borreliosis / Lyme disease with various medical problems including foetal death, hydrocephalus, cardiovascular anomalies, neonatal respiratory distress, hyperbilirubinaemia, intrauerine growth retardation, cortical blindness, sudden infant death syndrome and maternal toxaemia of pregnancy. Under experienced supervision, and with appropriate antimicrobial treatment, it is possible to have children without passing on the infection.

2. přístroj Salvia pracuje na principu pulsní diagnostiky, tzn. měření odporu kůže. Na technologii, pracoval již pan Tesla, po něm následovaly další vědci. Zároveň metoda navazuje na učení starých číňanů, kde z určitého bodu na těle je možno zjistit poruchy daného okruhu orgánů a funkcí organismu, (Salvia pracuje s bodem Osrdečníku), pokud jste nestudovaly metody akupunktury, nemůžete princip pochopit. (logicky - jsme propojeni nervovými vlákny, která spolu vzájemně komunikují, organismus funguje jako celek, každá buňka má informaci o každé další v organismu) . Říká vám něco teorie kvantové fyziky? Ne? Začněte se učit...změníte pohled na svět! Je toho hodně co nám tají, chtějí nás mít jako stádo, hloupé a pohodlné stádo ovcí.

3. Roup dětský - roup dětský, tedy jeho larvy skutečně migrují po těle, mimochodem to dělá většina parazitů, než se dospělec usadí ve svém cílovém místě. Roup v noci vylézá k řitnímu otvoru, kde klade mikroskopická vajíčka, která mohou proniknout do cév, případně do vagíny, roup se může usídlit i v kostech, může cestovat i do hlavy a skutečně je pravděpodobnost při silném zamoření, aby ucpal žlučovody. Otázka: Čím se řídí paraziti v našem organismu, aby našly své místo? Odpověď: Chemickým čichem a senzory na povrch svého těla!!! Jsme plný těžkých kovů, chemikálií, metabolitů z geneticky upravovaného jídla  - díky těmto podmínkám vytváříme ideální prostředí, aby se parazit usadit i tam, kde není jeho místo. Dodatek: v hemeroidu je běžné najít larvy parazita - ale nikdo je netestuje!!

4.Škrkavka dětská - ano škrkavka dětská skutečně produkuje nervové toxiny! Zjištěno jich doposud bylo 6. Některé z nich působí depresivní stavy. Zkuste odčervit člověka, který má tyto problémy a nestačíte se divit jeho psychickým zlepšením. Zkoušel jste to někdo?  Další viníci jsou Trichinella, Strongyloides,toxoplasma...a nekteré bakterie. Psychiku ovlivňuje celkově stav jater a jejich toxicita!

5. Paraziti v oku - bohužel i to je realita. Běžně se někteří paraziti v oku schovávají. Např. Filáre, améby, cestoda, dokonce i skolexy tasemnic atd. Parazitické larvy cestují osganismem, bohužel často se dají najít i ve vnitřním uchu a dutinách hlavy...nevěříte? Vzdělávejte se u zdrojů jako jsou univerzitní stránky - dnes je spousta materiálů a klinických studií na internetu k dipozici pro každého!!! Očař je většinou nenajde-proč by taky, chudák se toho o parazitech na fakultě také moc nenaučil. A když už najde, tak je pro pacienta již pozdě.

http://www.uwlax.edu/biology/Zoo-Lab/Lab-05/Class-Cestoda.htm
Another species of cestode that can infect humans is the broad fish tapeworm (Diphyllobothrium latum), which is common in fish inhabiting the Great Lakes. Again, infection occurs by ingesting cysticerci in raw or poorly cooked fish. In most cases, tapeworms found in the gut do not cause much damage to their human hosts, but occasionally they migrate to other organs such as the eyes or even the brain, where they can cause serious neurological problems and even death from cerebral cysticercosis!

Farmaceutický obchod je svými výnosy postaven hned za obchodem se zbranemi, proč?  Přemýšlejte! Něco je tady špatně. Pokud, začnem řešit skutečnou příčinu našich nemocí, začnem se uzdravovat a alopatické léky potřebovat nebudem...a to by mohlo někomu hodně vadit - přišel by o monohamiliónové zisky.

Pokud bych nebyla lékařsky vzdělaná, asi bych si klepala na čelo stejně jako vy. Učte se! Váš život je ve vašich rukou! Nespoléhejte, že to někdo udělá za vás! A zkuste se alespoň jednou za rok (na jaře) odčervit....pokud dobře prozkoumáte stolici....jsme si jistá, že změníte názor!!!!

p.s. nejsme o nic víc naivní, než tehdá, když se věřilo, že země je placatá!!!

MUSÍTE SE VZDĚLÁVAT!!! NE SE VZDÁT SVÉ POHODLNOSTI A BÝT JAKO OPICE!!!

 

 

 

 

Mno! Ne, že by parazitologie

Mno! Ne, že by parazitologie nebyla zajímavý obor, ale zde to vypadá, že za všemi nemocemi, u nichž medicína nedokázala dosud spolehlivě nalézt původce, tkví parazité. Na tom se dá dobře zbohatnout, když všechny nepříjemné nemoci půjde léčit "jen antiparazitiky". Ne, že by parazité nemohli být příčinou, ale spíše zde zaměňujete důsledek a příčinu. S určitými druhy parazitů se setkáme téměř na každém rohu a jde jen o to, jak je náš imunitní systém inteligentní a silný, aby se dokázal vypořádat s těmito nájezdníky. A na druhé straně by bylo také fajn zmínit, že v léčbě alergií a všeobecně autoimunitních chorob je neuvěřitelně úspěšná léčba pomocí parazitů - v Británii má téměř 100% úspěšnost léčba vajíčky hlístů právě na alergie (sezonní pylové i potravinové) - důvod úspěšnosti je dvojí: parazité zaměstnají imunitní systém, konkrétně složky, které jsou zodpovědné za "přehnanou reakci" těla na alergen a za druhé: imunitní systém v tenkém střevě začne vylučovat "sekret", který "potáhne" sliznici tenkého střeva, aby zabránil vniknutí parazitů do krevního řečiště. Tím zvyšuje motorické vlastnosti střeva (tím rychlejší vylučování) a nižší absorpci látek, které jsou skutečnou příčinou různých autoimunitních složek (gluten).

Co se týká přístroje Salvia -  přístroj snímá „informace“ jedinou sondou ze středu dlaně ruky. Během několika vteřin získá kompletní informaci o organizmu i jeho chorobách, o všech jeho buňkách, orgánech a jedech, toxinech v těle a také o fokusech, infekčních ložiscích. Informace se přenášejí „holografickou technologií“ do počítače, kde se určí toxická mapa organismu a podle ní také potřebné léčivé informace, což je nesmysl, neboť přístroj nemůže snímat z jediného bodu na povrchu těla žádné relevantní informace už proto, že nic takového, jako „celková informace“ o orgánu neexistuje. Zkrátka a dobře, kdybyste byla lékařsky vzdělána, tak nenapíšete tolik naprostých nesmyslů a zavádějících informací např. uváděné příznaky parazita u zvířecích hostitelů jako příznaky pro člověka, parazitů s četností výskytu podobnému četnosti zásahem meteoru, komplikace, jejichž četnost je ještě nižší, podivné úvahy a hypotézy, zkrátka vše, co je potřebné pro vytváření hysterie nezbytné pro naplnění čekárny paní Bláhové a podobných šarlatánů. Že byste byla jednou z nich?

Doporučuji toto video, myslím, že jako všeobecná informace o parazitech je pro laika dostačující http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10098810724-domaci-lekar/208572235700022/

Myslim, že pani Bláhová

Myslim, že pani Bláhová nepotřebuje reklamu. To, že za všemi nemocemi stojí paraziti jsem samozřejmně netvrdila, tak to neni.

Ohledně léčby parazity autoimunitních poruch vím, má to dobré výsledky (dočasné).

Zvířata jsou savci stejně jako my. V čem je vám tedy nejasná souvislost? Buďte konkrétní.

Odložte tlačenku a pivo a zkuste si prostudovat principy kvankové fyziky, ať máte lepší přehled. Pochopíte jakým způsobem v oragnismu komunikují jednotky zvané buňky.

 Kvankovou fyziku opravdu

 

Kvankovou fyziku opravdu neznám o oragnismu nevím také nic, tlačenku nejím a pivo nepiji. Ovšem Vy běžně na procházce svačíte zdechliny, výkaly jiných zvířat a další podobné laskominy, pijete z louže a olizujete řitní otvory svým toulavým kamarádům, a tedy zřejmě potřebujete stejnou léčbu jako zvířata. wink

kvanková fyzika ;)

Pane :) píšu všema deseti, nekontolovala jsem překlepy. Veterinář nejsem, ani patolog. Vaše vyjadřování potvrzuje jen vaši nevzdělanost. Váš slovní útok je směšný a primitivní. To se vám to uráží, hoďte namísto hulvátství do diskuze něco konstruktivního.

Jen mám za sebou léta učení i praxe, chtěla jsem k tomuto článu pouze zanechat svůj názor. Přijde mi, že je problematika parazitů házena z jednoho extrému do druhého. Přála bych vám strávit den na pitevně, to by jste koukal, kolik si toho člověk za život nasbírá a jak se to v mrtvolách hemží právě červy.

Vážená paní, jako dlouholetý

Vážená paní, jako dlouholetý praktik v oblasti veteriny vás mohu ujistit, že vývoj parazitů u člověka a u zvířat má zcela jiný průběh. Také vlivy těchto parazitů na organismus jsou zcela odlišné. Nedivím se, že nejste veterinář ani patolog, protože studovaný člověk by takové bludy nemohl nikde napsat, natož jimi mást veřejnost.

To jistě má, každý parazit má

To jistě má, každý parazit má svého definitivního hostitele a mezihostitele. Veterinární parazitologii jsem si také prostudovala. Ale očekávám tedy od vás upřesnění jaký jiný průběh máte na mysli, ať se posunem v diskuzi dál.

Vy se zřejmě nekontrolujete

Vy se asi nekontrolujete vůbec, a to zřejmě v ničem. Psát deseti prsty je dnes zcela běžné, ale neomlouvá to pisatele v tom, že by mohl psát nesmysly.  Státnice v strojovém psaní omyly nepřipouští. Za chyby se vždy platí, v tomto případě i úplným fiaskem.

Moje slovní vyjádření je naprosto v souladu s medicínskými termíny, pakliže s tím máte problém, vyhledejte příslušného lékaře.

 Vše konstruktivní jsem popsal v komentáři výše.

Čo sem miešate kvantovú

Čo sem miešate kvantovú fizyku? Čo má co kvantová fizyka s tým spoločné? NIČ!

:: OSEL.CZ :: - Parazitická

:: OSEL.CZ :: - Parazitická léčba alergií

D. Pritchard s kolegy z University of Nottingham zahájil výzkum přímo s hlísticí parazitující na člověku, s měchovcem Necator americanus. Nejdřív na vlastní kůži otestovali, jaká dávka hlístic je pro člověka rozumně snesitelná – ve velkém množství totiž měchovci spotřebují příliš velké množství krve hostitele. Metodou pokus – omyl dospěli k číslu 10 s tím, že v případě jakýchkoli komplikací lze měchovce elegantně zlikvidovat pomocí běžných léků. Právě v této době probíhá experiment, v němž je pozorováno 50 alergiků infikovaných měchovci. Když to bude fungovat, tak další na řadě budou astmatici. Vajíčka výše uvedených tenkohlavců již nějaký čas komerčně produkuje firma BioCure. Možná je docela blízko doba, kdy si budeme v lékárně pravidelně kupovat kromě vitamínů i živá vajíčka nějakých hlístic nebo tasemnic.

Parkinsonova nemoc je daná degenerací basálních ganglií, počátku extrapyramidové dráhy, která řídí plynulost pohybů a další procesy. Nervové buňky netvoří dopamin, ten schází a plynulost pohybů se zastavuje. Pokud dodáte mozku dopamin, stav se výrazně zlepší, ale jen dočasně. Opravdu porucha sekrece dopaminu není způsobena napadením červy, neb zapouzdření hlísti jsou vidět a na magnetické rezonanci nemocných nejsou. Dále lidé nemívají zvýšené IgE, typické při napadení parazitem.

Roztroušená skleróza je onemocnění imunitního systému, proč vzniká se zcela přesně neví, ale je z velké části dědičná (a to napadení hlístem tak nějak být nemůže). Na MR se též žádní hlísti nenacházejí, a to při jejich velikosti znamená, že tam nejsou.

Ptáte se, proč je kolem tolik nemocí... Chřipka je stará jako lidstvo samo, její mutace také, případů nepřibývá, jen jsou pomocí metod PCR a pěstování virů prokazatelné, to před 50-ti lety nešlo. Mluvíte o chlamydiích... ono je jednoduché říci, že za všechno můžou, protože je má každý a každý má nějaký, byť drobnější neduh. (koho občas nebolí hlava, nemůže spát, je unavený, podrážděný a depresivní) a když lékařská věda neví, což se stává, bohužel, je snadné napsat "můžou za to chlamydie, já vás jich zbavím", když mi řádně zaplatíte. S rakovinou je to podobné, ale má se za to, že kouření, špatná strava a věk většinu lidí dovede k nějakému nádoru.

Já neříkám, že jsem vševědoucí. Nejsem a není nikdo. Ale nesmírně mi vadí, pokud někdo využívá mezer ve znalostech vědy a hlavně ve znalostech lidí na to, aby vydělal peníze, jako paní inženýrka. Která nesmyslně svedla všechno na hlísty a nabídla řešení (léčbu u ní). Jak se dopátrat pravdy... ptejte se, lidi, prosím odborníků, ne šarlatánů, čtěte odbornou literaturu, ne články na internetu. Já si složité statistické řešení také nechávám udělat statistikem, protože to sama neumím a musím mu věřit. Můžu to vysvětlit odborně, ale obávám se, že by to bylo hodně složité, zvláště v některých pasážích článku jsou vyslovené lži...

dokud budou lidé věřit sprostým výmyslům, které lidé bez patřičného vzdělání šíří po síti a raději si budou na internetu hledat stránky šarlatánů a objednávat neodzkoušené léčivé přípravky ze zahraničí, nemá nic cenu. Paní inženýrka Bláhová zkombinovala základní přehled lékařské parazitologie a ke každému parazitovi přiřadila bez dalších znalostí nějakou častou chorobu. Zřejmě touží po nových vyděšených zákaznících a dalším výdělku.

Já chápu, že jsou lidé z lékařů a medicíny často zklamaní, může to být přístupem lékařů, nebo tím, že medicína bohužel nestačí na všechno a mnohdy si neví rady. Ale cesta do náruče šarlatánů je cesta do pekla. Napsat, že Bechtěrevovu nemoc způsobuje parazit, bez znalostí HLA predispozic a dědičnosti, a ještě navíc, že utlačuje míchu v páteřním kanálu, to fakt může jen diletant, který ví, že většina lidí v lékařství vzdělaná není. A vydělává na tom. To je trestuhodné. Kdybych měla vyvrátit všechno, co je v článku napsané, byla by to desetistránková esej. A stejně by mi mnozí nevěřili.

 

Nikdy sa neverilo a ani

Nikdy sa neverilo a ani netvrdilo že zem je placatá! Vymysleli si to osvietenci ako očierňovací argument na cirkev. Vzdelávaj sa a overuj z každej strany pred tým ako práskneš nejakú pičovinu do diskusie.

Bože, další blbec!   ČÍTAK

Bože,

další blbec!

 

ČÍTAK VŠETKO OD ZACIATKU!

vaľec kovový nastčit do vašé rici

Chlopci a divcenče. Ucekajte téj Bláhovej a navalit prašule. Je kríza a hodzi sa kadžy obrat. Aj platba za ništ je dobrá. Já by som prosil heten vaľec kovový nastčit do vašé rici aby boli výsledky presnevšé. Tu na bych prosil referuvat jaké to bolo.

Také jsem paní Bláhové naletěla...

Také jsem paní Bláhové naletěla, již nikdy více.

  

Odborný materiál

Dovoluji si přidat něco z odborné práce mikrobiologů:

o škrkavce:
http://www.pro-folia.org/files/1/2009/34...

O roupech:
http://www.pro-folia.org/files/1/2009/2/...

O amébách:
http://www.pro-folia.org/files/1/2008/2/...
http://www.pro-folia.org/files/1/2008/3/...

úvod Helmiti:
http://www.pro-folia.org/files/1/2009/1/...

Chcete vědět víc? Seberte odvahu a hledejte!!!
 

Vaše reakce svědčí o vašich

Vaše reakce svědčí o vašich parazitech. Moje přirovnání je jako lék, Vy jste evidentě přebrala. 

Vaše přirovnání je jen pleva

Vaše přirovnání je jen pleva ignoranta.

Ignoranta čeho, dostala jste

Ignoranta čeho, dostala jste dost faktů k prostudovaní, ani na jeden jste nezareagovala, tak co s vámi, osůbko, která si myslí, že na patologii hýbou červi s mrtvolami proto, že jimi byli nakaženi již za života.

A které to jsou?

A které to jsou?

Pokud budou lékaři léčit,

Pokud budou lékaři léčit, lidé nebudou muset vyhledávat léčitele!! Ať se tedy nadává na ty kdo mají vinu na nefunkčním zdravotnictví....koho z vás obvodní lékař vyléčil pomocí předepsaných léků, přijdete s virózou a dostanete antibiotika, máte exem, dostanete kortikoidy. bolí vás klouby dostanete mast, ale příčinu vám nikdo nevysvětlí.  Atd...  to mě rozčiluje :) 

Pro autora článku:
Hned na první stránce jsem objevil zajímavý termín – „vrozená borelióza.“ Nikdy jsem o něčem podobném nezaslechl ani zmínku, tak bylo třeba doplnit znalosti. Vyhledal jsem si vědecké články na téma „congenital borreliosis“ a dle očekávání nenašel nic.

má zkušenost:

po zadání termínu "congenital borreliosis" na mě vyskočilo ohromné množství odborných článků a studií, nevím kde autor pátral.

dovoluji si pár odkazů přiložit:

https://sites.google.com/site/drjoneskids/pregnancy-and-lyme/pregnancy-outcomes

 

http://www.lymediseaseaction.org.uk/wp-content/uploads/2011/05/chissell.pdf

 

http://www.lymedisease.org.au/wp-content/uploads/2012/07/peer-reviewed-journal-articles-regarding-transplacental-transmission-of-lyme.pdf

http://www.aldf.com/pdf/Lancet_Seminar_on_Lyme_Borreliosis_2011.pdf

 

Again, this study flies in the face of the IDSA guidelines.

Lyme Disease is America’s most common and fastest growing vector-borne disease. The spiral-shaped bacteria, Borrelia burgdorferi (Bb), which causes Lyme Disease, can be spread by the bite of ticks carried by birds, deer, house pets and rodents. It can be transmitted through human blood and from mother to child in utero. According to the CDC, “Typical symptoms include fever, headache, fatigue, and a characteristic skin rash called erythema migrans. If left untreated, infection can spread to joints, the heart, and the nervous system. Lyme disease is diagnosed based on symptoms, physical findings (e.g., rash), and the possibility of exposure to infected ticks; laboratory testing is helpful in the later stages of disease.” (cdc.gov)

For more information on Daniel Cameron, MD, please go to www.Lymeproject.com
Media contact: media@wallapix.com 914-238-7197

 

Nejen, že autor článku nemá potřebné znalosti, ale ani neumí vyhledávat informace na internetu. A tak škodí svými nepravdivými výroky, lidé jsou z článku ještě víc zmateni a věřte, že komu nepomohl alopat, bude hledat jinde pane R. Vaňku!

 

 

Obrázek uživatele Malwerick

A koho prosím vá vyliečil

A koho prosím vá vyliečil liečiteľ ak ... "Pri rôznych placebo experimentoch bolo dokázané že podávanie placeba v niektorých prípadoch prinieslo lepšie výsledky ako skutočné lieky. Najmä ak lekár alebo ošetrujúci personál javil záujem o pacienta, starali sa a vypočuli si problémy pacientov, pozitívne ich povzbudzovali.... Takže asi toľko k alternatívnej medicíne. ;) Mám provokovať? Za toto si platíte extra príplatok. Je totálne jedno čo do vás napchá napr. taký homeopat. :D Ostatné sú štatistiky a kecy. V USA sa minie ročne 210 miliárd USD za prehnanú zbytočnú lekársku starostlivosť a možno by stačilo len pár pekných slov."

Samozrejme že ste jednostranný. Sústreďujete sa len na neúspechy lekárskej vedy a ešte ste aj malicherný. Ak vám takéto maličkosti vadia nebehajte za lekárom. Ak si rozbijete hubu pri autonehode, zapáli sa vám slepé črevo, vďaka poznatkom tejto vedy vás resuscitujú a ešte budete mať možno aj NDE zážitok budete tiež takýto blbec a nadávať na nich? Lekár lieči s tými istými produktmi ako liečiteľ. 80% liekov je z rastlín. Sú to ale presné výťažky látok kvôli presnému dávkovaniu. Takže ak sa nabudúce chcete zlostiť odporúčam zrkadlo v kúpeľni. (to len k tím lekárom)

Sepsáno klávesnicí a Malwerickem - největším známým webovým chudáčkem všech dob.

Já už léta k lékaři

Já už léta k lékaři neběhám..nemusim...udržuji se v kondici pravidelnými očistami, sportem a meditací. Obsah účinných látek v bylinnách neni placebo.  Do zrcadla se koukám rád. V padesáti jsem na tom lépe než ve třiceti. Ať kdokoliv napíše jakýkoliv názor lidi jaky vy budou vždy urážet, protože nejsou sami se sebou spokojený ;) Jak psala pani. Nespolehám na nikoho, učim se a znám. Vyplácí se to. Pěkný večer na Slovensko!

Farmacie a homeopatika

Je to pravda, na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové tvoří postatnou část výuky léčivé rostliny  a jejich látky. Ne, že by tam míchali chemikálie z prvků. Oni několik semestrů skutečně jedou jen léčivé rostliny a jejich využití ve farmacii.

A málokdo ví, že Hahneman, zakladatel homeopatie, myslel tuto metodu nejprve ve smyslu magického či snad magnetického vlivu. Pro mě je homeopatie jen hezký spirituální systém, kde je mnoha pěkných, provázaných symbolů, je to zajímavé, co se v lidské dušo vylíhne, ale se skutečným léčením to nemá  společného fakt nic. Leda coby placebo, že člověk zanalyzuje své obtíže a dostane se mu vlastně duchovní útěchy.

Jinak je to legrace, a ty cukrové kuličky, no kupte si radši bonbóny...za ty prachy. Ty vám taky zvednou náladu.

R.Vaněk je 100% začerven

Agresivní odmítání přítomnosti parazitů je jistým symptomem jejich přítomnosti v našem těle. (Osobní zkušenost)

Asertivní odmítámí praktických lékařů zabývat se pacientovým podezřením na zapříčinění jejich problémů parazity je záměr.

Máme stejné parazity jako zvířata, se kterými jsme ve styku. Pokud odčervujeme svoje zvířata, musíme odčervit i sebe.

Odčervení zvířat a lidí se praktikovalo po celou historii jejich vzájemného soužití.

Režim pod tlakem farmaceutických koncernů se z nás snaží udělat úplné blbce, ale naštěstí marně.

  Zdravím všechny sisyfosy, přeji jim, aby je červi sežrali za živa a dobře jim tak.

 

 

MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D. a MuDr. Jan Hnízdil

MuDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D. se zde vyjadřuje jasně, přečtěte si místo dohadů slovo skutečného odborníka.                       ZDE http://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2005/02/07.pdf  A tímto videem navazuji na vaše diskuze  ZDE

Bože, bože...

Jediný přínos vidím v tom, že si aspoň počtete a zvýšíte znalosti o červech. Vy jezdíte každý půlrok do rovníkové Afriky nebo uklízíte exkrementy svého pejska holou rukou, kterou pak zásadně nemyjete, že jste přesvědčený, že jste prolezlý červy? Tělo na obsazení červem reaguje horečkami a bolestí. A jestli paní Bláhová vidí,  v něčímk oku pravidelně larvy, a ještě jak tam běhají a přemisťují se do mozku "tasemnička utekla do mozku před periskopem lékaře" tak potom se obávám, jestli už se nejedná o poruchu s bludy. Ono se to nevyhýbá ani inženýrům.

Trochu to připomíná hon na čarodějnice, ale teď je to hon na červy. .

Nikdy jsem tak nějak neměl

Nikdy jsem tak nějak neměl potřebu vidět Mudr. Hnízdila on line. Nevěděl jsem proč. Dnes už vím, díky za odkaz. Řadím mezi filmy C, tudíž odpad. Kéž by to byl býval jen film.laugh

Obrázek uživatele Administer

Paní Garuda

by se měla uklidnit a neutvrzovat se ve  vlastních názorech  přes nový nick či jako Anonym. A hlavně by si měla ujasnit, zda je muž či žena. Bude- li dál trpět samomluvnou diskuzní paranoiou, budu s tím zacházet jako s porušením pravidel diskuze.

 

Neprípustné je zaplavovať diskusie viackrát tým istým príspevkom alebo príspevkom s tým istým vecným obsahom, viacnásobným odkazom na konkrétnu alebo podobnú  webovú stránku, alebo príspevkom s grafickými prvkami, ktorých cieľom je pritiahnuť naň pozornosť (napr. písanie textov veľkými písmenami) obrázky a viacnásobné odkazy na ne.

Na jedného diskutéra, čo znamená jeho nick, alebo IP adresa, sú povolené maximálne 3 externé odkazy pod jedným článkom! Diskusia je prejavom vlastného názoru danej problematike, článku, alebo k názoru iného diskutéra.

Diagnostické metody šarlatánů

Zdejší diskuse je fakt dost výživná.... Tak se vážení diskutující třeba i podívejte, kam dospěla špička technického vývoje biorezonančních diagnostických a terapeutických přístrojů. Prestižní světový výrobek je Metatron se speciálním snímacím čidlem - pochází z Ruska

http://www.uk.metatron-nls.ru/main.php?id=22

a léta vylepšovaným softwarem

http://www.uk.metatron-nls.ru/main.php?id=22, což jej činí geniálním.

Zajímavým špičkovým výrobkem je také např. švýcarský F-CSAN.

Na podobném principu pracují také přístroje Salvie, Bicom Optima, Oberon a mnohé další. Nejsou to jen krabičky se světýlkama. Proto alternativní "šarlatáni a šarlatánky" s těmito přísroji dokážou diagnostikovat i to, co oficiální medicína neumí nebo záměrně ignoruje. Tedy třeba i rozmanité skupiny parazitů v různým místech lidského těla. Ta Salvie začíná být už poněkud zastaralá, ale pořád je to lepší, než vůbec nic. A tak by měli (spíš mohli) především všichni chronicky nemocní zbystřit a zapřemýšlet, profiltrovat informace na internetu a hlavně si udělat NÁZOR. 

HonzazMoravy

oprava

Oprava překlepu ...švýcarský F-SCAN

Obrázek uživatele Malwerick

Dobré ráno. Ale nech je podľa

Dobré ráno. Ale nech je podľa viery tvojej... http://osud.biz/30-11-2011/156/jak-je-se...

Sepsáno klávesnicí a Malwerickem - největším známým webovým chudáčkem všech dob.

salvia

S přístrojem Salvia máme letité, velmi dobré zkušenosti. A známe několik lékařů, kteří si ho pořídili.

Obrázek uživatele Malwerick

Som si istý že len dobré

Som si istý že len dobré máte, také ktoré vám prinášajú zisk, tým že ojebete s naivných klientov.

Sepsáno klávesnicí a Malwerickem - největším známým webovým chudáčkem všech dob.

Neomylné chytráky typu René

Neomylné chytráky typu René Vaněk žeru po obědě jako zákusek. Obvykle se každý z nás v něčem mýlí a v něčem má pravdu - jsme lidé. Sami musíme hledat, porovnávat, ověřovat a bohužel si nikdy nemůžeme být jisti, že se nemýlíme. Souhlasím s Garudou, že farmaceutický průmysl podporovaný lékaři - dealery je špatně. Nedej bože někoho vyléčit, tak přijde o zákazníka. Doporučuji článek prof. Flegra http://tech.ihned.cz/hnfuture/c1-60873000-komu-slouzi-nas-mozek?utm_source=feedly

 

To, že pan Vaněk je

To, že pan Vaněk je spisovatel, ještě neznamená, že může psát  čemkoli. Pochybuji,že má alespoň minimální vzdělání ve fyziologii člověka a vůbec nějaké znalosti ze somatologie. Pochybuji, že měl někdy možnost vidět paní Bláhovou, nebo někoho vyléčeného její metodou. Nejspíš mladíček vůbec neví o čem píše. To, že moderní medicína si vyrábí pacienty je bohužel fakt, farmaceutům a lékařům se nehodí zdraví lidé, proto je léčí ale nevyléčí.

Obrázek uživatele Administer

Žádný argument, žádný důkaz

Žádný argument, žádný důkaz podporující tvoje tvrzení.

Pan Vaněk může psát o čemkoliv, jsi na omylu. Pochybuji o tvém vzdělání, nejspíš stařenko nemáš páru o tom, kdo je šarlatán, a tak se klidně necháš vodit za nos babama bláhovýma, tvoje věc. 

 

Nevím, že bysme si tykali.

Nevím, že bysme si tykali. Píšete pouze účelově a tom, co se vám hodí.

Moc se díváte na TV.

Obrázek uživatele Malwerick

Čo ťa núti obhajovať takú

Čo ťa núti obhajovať takú kravu a rozprávať o niečom čomu sa absolútne nerozimieš? Ostanme pri tom, že zatiaľ sa len slušne pýtam. Pokračovanie bude závisieť na odpovedi.

Sepsáno klávesnicí a Malwerickem - největším známým webovým chudáčkem všech dob.

Obrázek uživatele Administer

Tak už to víš.  

Tak už to víš.  Hodnotila jsi osobu autora, ne téma. Už to nebudu opakovat, ještě jednou a  končíš.

Zábavné čítanie k obedu

Už som sa dlho tak dobre nezabavila ako po prečítaní článku a ešte viac pri čítaní názorov v diskusii k nemu. Zablúdila som sem preto, aby som sa niečo konštruktívne dozvedela o liečení parazita konkrétne schistozomózy. Je to rozkošná krvná motolica, ktorá v snahe prežiť za každú cenu dokáže človeku poriadne znepríjemniť život. No čo už, je to daň za labzovanie po orientálnom svete. O tom, čo si tu tak odborne píšete, by vám vedeli porozprávať lekári priamo z terénu, napr. lekári bez hraníc a pod. a nie váš obvoďák alebo klinický odborník, ktorý motolicu alebo iného fešáka z mikroríše  v praxi ešte nevidel, nanajvýš na obrázku s poznámkou, že také sa vyskytuje iba v trópoch. Presne to mi totiž pán doktor povedal:"Ale to by ste museli byť v Afrike". Nechala som ho v jeho úžase a skočila k susedom do zahraničia, kde som si síce musela zaplatiť ale  doktor zjavne vedel aký test má použiť aby zistil, čo nakoniec na rozdiel od nášho doktora aj pozitívne zistil.  Možno že niektorí z vás zavrhnú ako šarlatánstvo aj taký predpotopný a starobylý prístroj akým je mikroskop. Čo s týím potvorákom, keď on vie tak pekne na obrazovke ukazovať,  čo všetko sa hýbe v krvi a nie sú to iba červené a biele krvinky.  Nehovorím, že Salvia a jej podobné sú výkrikom najmodérnejšej techniky, ale niečo veľmi podobné a inovované  štartuje s kozmonautami do vesmíru a ani jeden sa  zatiaľ nesťažoval na prístroj šarlatánov. Nestačí mať ten prístroj, je treba vedieť správne prečítať čo prístoj ukazuje a to skutočne nedokáže každý. Takže buďme radi, že sa našli odvážlivci, ktorí sa snažia cez priepasť 2,5 a viac tisíc rokov dopracovať sa k pôvodným liečebným metódam, ktoré boli zrejme úspešnejšie ako dnešné, lebo sem tam  aj archeológom ubzikne informácia z vykopávok, ktorá sa nemala dostať na verejnosť. Buďme trpezliví a tolerantní k hľadačom pravdy a možno sa jedného dňa šarlatáni s medicinmanmi stretnú. Ešte k tým peniazom. Nebola by som až taká zúrivá pri predstave, že niekto platí šarlatánovi. Oveľa viac zúrivosti vo mne vyvolá pravidelná mesačná úlitba do spoločného zdravotného systému, z ktorého som za 50 rokov  nevidela naspäť skoro nič a keď som raz portrebovala, musela som si odskočiť za vlastné do Rakúska.

Nesmysl

Vzhledem k tomu, jak tady blábolíte nesmysly z propagačních materiálů Salvia o tom, jak si ho kosmonauti berou do vesmíru, tak za tu vaši diagnózu nedam ani groš.

Salónní pamfletářia a REALITA...

Na rozdíl od salónních štváčů proti pokroku v alternativních metodách léčení, paní ing. Bláhová má výsledky. Pisálci tohoto a podobných pamfletů asi nepochopili význam slova “alternativní”, protože se neustále snaží napasovat své omezené poznání reality, získané jednou a provždy většinou na základní škole před XX lety do klišé, vyprávěné jim MUDry, vychovanými podle stejných klišé jako farmaceutičtí dealeři, motivovaní v praxi tučnými pobídkami farmaceutické lobby, která si přisvojila patent na život a SMRT lidí. Pan pisálek tady kritizuje přístroj Salvia, o jehož principech funkce nemá tušení, protože přesahují možnosti jeho dosavadního poznání světa zřejmě na úrovni ZDŠ, neboť rezonanční principy se probírají až na SŠ. Ale nebudu klesat na úroveň pisálků pamfletů a uchylovat se k osobním útokům.. Podstatné je, že ing. Bláhová má VÝSLEDKY , které jsou mnohem úspěšnější než výsledky “vědeckých” postupů protlačovaných oficiální medicínou. Alternativní medicínou jsem se začala zabývat poté, co mi MUDři během cca 3 let pohřbili 9 z 10 známých a příbuzných, trpících rakovinou. Ten jeden co dosud žije a je “vyléčen” je starší člověk a přesně naplňuje statistiku, že neléčené onkologické onemocnění má 10% šanci na samovolné vyléčení. Všichni mladí lidé do 50 let zemřeli za čilé asistence MUDrů, kteří je ujišťovali, že mají vysoké šance přežít. Nepřežil ani jeden. Zato jejich “léčení” chemoterapiemi stálo miliony náš zdravotní systém pojištění. Ano, to jsou ty správné stroje na peníze: Pomalu a bolestivě trávit umírající. Je to čirý hnus. Nezatracuji snahy léčit lidi, zatracuji snahy zabránit výzkumu nových metod, které jsou mnohem, mnohem účinnější, což je už praxí léčitelů prokázáno: http://youtu.be/Hi-fVAT-FD0 Ano, i mezinárodní Červený kříž jede v této dezinformační kampani. Kdo tyto kampaně platí? Ten kdo může přijít o kšeft, až se to provalí ! Farmacie! Nelze přece nahradit jednu dávku chemoterapie v ceně 10.000 – 20.000 Kč se ziskem 10.000% !!! Nějakým laciným preparátem který si může každý vyrobit, nelze ho patentovat a stojí řádově 50 Kč ve velkoobchodní ceně. Nevěříte? Základem většiny chemoterapií dnes prodávaných nemocnicím za desetitisíce jsou obyčejné chemické bojové látky, známé od 1. sv. války, mírně modifikované. Jediné “tajemství” je jejich dávkování řízené tak, aby se člověk přiotrávil jen tak, aby přežil a přitom se mu nakecá, že rakovinový nádor se otravuje rychleji. Bohužel to není pravda. Nicméně certifikovaná lež vždy pravdou byla a bude se také vyučovat ! Takže věřte komu chcete, ale já bych použila metody ing. Bláhové, proto že je mám na sobě vyzkoušené, že fungují… A žvásty o “placebo” si prosím nechte! “Placebo” věří všichni ti, kdo jdou k lékaři, přece má titul a umí to! Takže podle teorie “placebo” se toto nachází u obou skupin pacientů věřících těm či oněm. Já jsem ale nevěřila ničemu a CDS mi vyléčilo 30-letou alergickou rýmu za 3 dny jako vedlejší efekt jeho nechtěné inhalace při výrobě pro onkologického pacienta, kterého lékaři odepsali. Upozorňuji znovu, že jsem to nezamýšlela ani mě to nenapadlo, že bych se toho mohla do konce života zbavit ! Můžete věřit komu chcete, ale přemýšlejte, zda je lépe věřit obchodníkům se smrtí v bílých pláštích s tituly, nebo těm co byli uzdravení jinými metodami… Každý svého osudu strůjcem… http://youtu.be/yhwHH6708W0

Obrázek uživatele Malwerick

Tebe niečo vysvetľovať je strata času.

Tebe niečo vysvetľovať je strata času. Si blbá takto vždy alebo len keď si nedáš lieky? Sory ale fakt nemám energiu oponovať každej alt krave čo posiela lekárov a lieky do horúch pekiel. Proste ich nežer neočkuj deti natrásaj sa eletrikou u Bláhovej. Asi ti to peňaženka dovolí. Možno aj zdravá si telesne ale v hlave máš len guláš.

Sepsáno klávesnicí a Malwerickem - největším známým webovým chudáčkem všech dob.

tolik blábolů na jednom místě

se jen tak nevidí.

Napište, až se ta alergická

Napište, až se ta alergická rýma vrátí. A to bude brzo. Alergie mají tendence k proměnlivému průběhu. Srovnejte si to nejdřív ve vaší hlavě. To, že spojujete dohromady k sobě dvě věci, neznamená ještě, že existuje mezi nimi kauzalita.

Vy si samozřejmě pak můžete říct, až se ta rýma vrátí, že nějaký zlý neblahý efekt překazil to úžasné léčení, které by jinak skvěle fungovalo. 

Btw. medicínské léky se mnohokrát testují a ověřují, aby se zjistil jejich bezpečný kauzální efekt.

Problém těchhle spirituálních lidiček je ten, že si něco pomyslí a potom tomu moc rychle věří. Víra předbíhá úsudek.

alergie - zkusenost

Když tady čtu jeden názor a argumenty, přikloním se k němu. Pak čtu protiargumenty, i to se mi zdá rozumné...Takže nejlepší je přesvědčit se sám, zkusit to na sobě nebo známých, blízkých..

Maminka trpí 30 let na ekzém, který se ji pokaždé zhorší při mytí nádobí bez rukavic. Také má vysoký krevní tlak. Alternativa (p. Bláhová) tvrdí, že oba stavy mají jako jednu z příčin VLASOVCE.

Tak jsme zkusily (maminka za mé asistence) protokol paní Bláhové PROTIVLAS - ivermectin, hetrazan a předtím 2 týdny MMS. Reakce byla šílená, ekzém se zhoršil, objevil i na dalších místech, srdce ji při vyšších dávkách léků bušilo, motala se jí hlava. Ke konci léky antiparazitika musela zrušit. Zbylo ji pár tabletek. Z reakcí byla docela vystrašena, ale měla jsem načteno, že to je prostě detoxikační reakce.

Výsledek?

Ekzém se naprosto ZTRATIL. Neobjevil se při mytí nádobí bez rukavic s mým jarem ani purem u mámy. Je to přesně měsíc.

Ale co je nádhernější. Tlak ji šel rapidně dolů. To bylo absolutně nečekané, rychlé, kardiolog zíral (má hypertenzi 3. stupně s xx tabletkama, které samozřejmě nazabíraly). A najednou, po letech, ano.

Takže - placebo efekt? Anebo přechodní zlepšení alergie? (To za 30 let zažila jen po použití kortikosteroidů.) Tlak, který je roky s tabletkama kolem 150/90, nemůže být najednou 120/80 jen díky placebu. To mi nikdo nenakecá.

Je nám to jedno, co si kdo myslí. Nepíšu sem svůj názor, ale nedávnou zkušenost vlastní maminky (duben, květen 2015).

Děkuji, paní ing. Bláhová.

A právě díky tomu, že paní poradkyně není MUDr., neprošla brain-washingem na fakultě. Studium medicíny se absolutně nadhodnocuje, je to škola jako každá iná a pokud člověk chce, v pohodě si nastuduje jejich učebnice i sám.

Mimochodem, paní Bláhová radí emailem ZDARMA. 

KIKA

Obrázek uživatele Malwerick

Nespoľahlivá osobná skúsenosť

http://invivomagazin.sk/ale-mne-to-pomohlo!-preco-si-savopici-a-homeopati-pochvaluju-neucinne-pripravky_331.htm

...možno naraziť na praktikujúcich lekárov, ktorí svojim pacientom odporúčajú a obhajujú napríklad homeopatiká či akupunktúru. Prečo to robia? „Vidím, že fungujú,“ znie obvyklá odpoveď. Takíto lekári sa vlastne dopúšťajú rovnakej chyby, ako ich kolegovia z minulých stáročí, z čias predtým, ako existovala medicína založená na dôkazoch. Teda z čias, keď sme netušili, aká nespoľahlivá je osobná skúsenosť....

...Wellness blogerka Belle Gibsonová si postavila kariéru na príbehu, ako sa zbavila piatich druhov rakoviny (okrem iného terminálneho štádia rakoviny mozgu) tým, že odmietla medicínu a namiesto nej sa liečila pomocou rôznych alternatívnych metód. Napokon priznala, že rakovinu nemala. Nie je to ojedinelý prípad. Dr. William Nolen strávil rok a pol snahou vystopovať najpozoruhodnejšie prípady zázračných vyliečení vo svojom okolí. Podarilo sa mu odhaliť veľké množstvo podvodov, ale neodhalil jediný prípad vyliečenia organickej choroby – čiže takej, ktorej pôvod nekorení v psychike. Nenašiel jediný prípad zmiznutia žlčových kameňov, reumatoidnej artritídy, rakoviny či srdcovo-cievnych ochorení...

Pokračovanie v článku horného odkazu.

Sepsáno klávesnicí a Malwerickem - největším známým webovým chudáčkem všech dob.

Pohádka o třech vlasovcích

Vážená paní,

ekzém a vysoký krevní tlak jsou všechno choroby přímo/kauzálně související s psychickým stavem, tzn. patří do oblasti psychosomatiky. Tam nějaký šarlatán může leccos přechodně i udělat. Vysoký krevní tlak souvisí s depresí, stresem, zátěží, hněvem a dalšími duševními stavy, je na to i hodně lékařských studií, stačí dát do vyhledávače. To samé kožní onemocnění. Sposuta lidís e "osype" v reakci na stres, emoční vypětí, lupénka se např zhoršuje v souvislosti se vztahovou situaí v rodině apod.  Vaše matka by se přechodně zlepšila i po návštěvě kartářky, masérky, lázní, sauny, kraniosakrální terapie, kineziologie a čehokoliv dalšího. To jste nemuseli vyhazovat  takové prachy u paní Bláhové za nějaké neexistující vlasovce. Problém je v hlavě maminky, ne v parazitech. Maminka by spíš potřebovala normální, standardní, poctivou psychoterapii. Podobné věci lidé ale TUZE NERADI slyší.

Otrava odčervovadly

A to nemluvím o tom, jakou ty odčervovací prostředky představují zátěž pro játra, a že je velká pravděpodobnost, že se vaše matka účinně těmito odčervovadly přiotrávila. Až pomine placebo efekt Bláhové, bude jí ještě hůř, protože následky otravy léky u staršími lidmi mohou naopak všechny možné zdravotní problémy zhoršit a celkový zdravotní stav akorát podlomit. Ještě napiště, co si paní Bláhová účtuje, aby případní zájemci věděli, do čeho jdou. Nějaká paní před vámi tady psala o desetitisících.

Tato paní má zřejmě hodně

Tato paní má zřejmě hodně vymytý mozek, když tak hájí alternatívní medicínu. Tato medicína je hodně dobrá, ale musí ji provozovat člověk, který to v sobě má přirozeným způsobem(senzibil) a ne člověk, který to údajně naměří na jeho pofiderním přístroji. VYZKOUŠENO!

  

Pravdu má ten kto vyliečil

Úspešnosť oficiálnej onkologickej medicíny je 5 - 10%.


Úspešnosť alternatívnej medicíny v liečení onkologických ochorení je 90%.


V takmer všetkých prípadoch stačí úplne prosté a jednoduché MMS.


Naviac - alternatívnou medicínou sú vylieční aj pacienti, ktorých oficiálni "lekári s titulom" poslali ako nevyliečiteľných domov na "smrť do pol roka".


Netýka sa to len oblasti onkológie. Z mojej viac než 10.ročnej praxe by som mohol poskytnúť tisíce prípadov, ale ako sa hovorí - múdremu napovedz, hlúpeho postrč, a zákerného odožeň bičom. Teda, ten kto tú pomoc potrebuje, ten ju aj nájde. Kto však druhému upiera nádej klamaním o alternatíve, ten si zasluhuje nielen opovrhnutie.


Na druhej strane, netreba zabúdať na závery Káhirskej konferencie 2002, kde takmer všetky štáty sveta, medzi nimi aj SR a ČR, podpísali nutnosť redukcie obyvateľstva na 1,2 mld. AKÝMKOĽVEK spôsobom. Takže opäť - múdremu napovedz...

Viete podporiť svoje tvrdenie

Viete podporiť svoje tvrdenie aj dokumentmi? Napr. Úspešnosť liečby rakoviny semenníkov je...

Napriek tomu, že počet prípadov stúpa, posledné tri desaťročia priniesli zlepšenie diagnostických a liečebných výsledkov do takej miery, že v súčasnosti je pre väčšinu pacientov vyliečenie pravidlom. Po základnej štandardnej liečbe neseminomatóznych nádorov testis v pokročilom štádiu sa približne 80 % pacientov dostane do dlhodobej kompletnej remisie (zmiernenie až vymiznutie príznakov choroby). Ďalších 20 % podstupuje tzv. záchrannú liečbu štandardnou chemoterapiou. Pri určovaní rozsahu nádorového ochorenia testis (staging) zohráva významnú úlohu stanovenie sérových hladín nádorových markerov – najmä alfa-fetoproteínu (AFP) a ľudského chóriového gonadotropínu (hCG). V ostatnom období sa odporúča stanovovať beta podjednotku tzv. free beta-hCG. Z prognostického hľadiska je výyznamná výška hladín týchto markerov pred orchiektómiou. Za patologické sa považujú hladiny AFP > 15 IU/ml a hCG > 10 mIU/ml.

Úpešnosť liečby rakoviny lymfatických uzlín kde sú počiatočné zmeny neprehliadnuteľné je .... "Dobrou správou je, že tie typy lymfómov, ktoré postihujú najmä ľudí od 15 do 30 rokov, sú síce agresívne, ale výborne reagujú na chemoterapiu, rádioterapiu a biologickú liečbu. Až 80 percent pacientov napríklad pri Hodgkinovej chorobe sa podarí úplne vyliečiť, pri včasnej liečbe stúpa úspešnosť až na 95 percent." A tak ďalej kopec ďalších prípadov. Takých ako vy netreba vôbec kántriť vykape to z vlastnej blbosti.

O tom vašom bábolaní MMS nájdete info tu: http://osud.biz/17-11-2012/2067/este-raz...

Tu je obrázok "strašne úspešnej liečby s MMS. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=... Pripájam obrázok pre istotu http://i.imgur.com/V6dcw5b.jpg . Dojebané rozmočené zahnisané. Parádička. Pred tým ako napíšete kravinu sa trochu kriticky pozrite na danú tému a nežerte bláboly všelijakých amatérskych nadšencov. Ani na pokazené kúrenie nezavoláte elektrikára ale odborníka. Inak škoda slov pre vás ale možno iný sem príde a aspoň to nebude končiť vašou kravinou. Vy ste presne ten typ šarlatána na koho sa chystá zákon! http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175...

Bohužel, tito lidé se

Bohužel, tito lidé se nezastaví před ničím. Jediné, co na ně platí, je zákonná úprava, nastavit jim hranici občanským a trestním zákoníkem, aby aspoň neškodili jiným. Je to fanatizmus,  tu jejich víru v MMS jim nikdo nevymluví. Marná věc. To je, jako kdybyste chtěl po islamistovi, aby odvolal Alláha.

Shnilá noha jako argument na tyto lidi neplatí. Vysvětlí si to tak, že je to vliv jiných příčin.

Co se týče pořadu Jílkové,

Co se týče pořadu Jílkové, vinu tu ale má také české zdravotnictví. Jak je to na Slovensku, to nevím. Proč lékaři s pacienty nemluví o léčitelích? Proč je neupozorňují na rizika léčitelů? Proč o tomto tématu mlčí, přecházejí jej?

Kdyby mnozí onkologové více s pacienty komunikovali a poskytovali jim aspoň minimální míru sociální opory, ti by neutíkali tolik za léčiteli. V materiálech Masarykova onkologického ústavu se výslovně píše, že pacient má být sám aktivní a vyžadovat po lékaři informace. Pokud lékař nekomunikuje, má si pacient najít jiného (oficiální manuál!)...divíte se, že lidé utíkají k léčitelům, kteří s nimi aspoň mluví? Náš zdravotnický systém, ministerstvo zdravotnictví a mnozí lékaři by si taky mohli nasypat popel na hlavu...za nedostatky v systému, aroganci atp.-

Kdejaký vlídný šarlatán, co má aspoň minimální míru empatie a ochotu vést dialog, potom toho pacienta od lékaře kdykoliv odvede. A je jedno, jestli před pacientem bude třepat MMS nebo pytlíkem se sušenou muří nohou.- Bohužel.

Samozrejme by som aj

Samozrejme by som aj napovedal, ale nie vám. U vás je to absolútne zbytočné. Ak by som sa opýtal kde je ten dokument o znížení obyvateľov SR okamžite by bol tajný. ;) Len pevne verím že váš ošetrujúci psychiater ho videl aj s polu s vami.

Ale vôbec nie je tajný,

Ale vôbec nie je tajný, môžete si ho prečítať vo verejne prístupných dokumentoch MZV. Ak by sa vám "z princípu" nechcelo, nájdete ho v týždenníku Zmena. Bohužiať, čísílo výtlačku si nepamätám, mám iné starosti. Napríklad, ako v tomto "demokratickom štáte slušne vyžiť, keď zo zákona (dôsledkom vysokých odvodov) každý pracujúci musí živiť bandu príživníckych cikád.

Nechce sa mi už venovať viac

Nechce sa mi už venovať viac času reagovaniu na príspevky od jedného autora s viacerými nickami. Preto už iba jediná moja reakcia:


V Číne (a v iných liečiteľsky vyspelých krajinách) dostane lekár, liečiteľ odmenu za konkrétneho pacienta až vtedy, keď ho vylieči, nie počas doby keď ho lieči. Zabraňuje sa tým neúmernému predlžovaniu liečby, predpisovaniu stále nových a nových liekov, vyrábaniu pokusných králikov z pacientov, a samozrejme, korupcii lekárov ako zo strany pacientov, tak aj od farmaceutických spoločností.


Žiaden sysifos nevyvráti všeobecnú lekársku skutočnosť: Pravdu má ten, kto vyliečil.

To bolo za čias Lao-Ce. :D

To bolo za čias Lao-Ce. :D Dnes to už tak nie je choďte najprv do tej číny.

Dovolím si napsat svůj

Dovolím si napsat svůj názor.Parazité?Samozřejmě,že existují.Mají je zvířata,mají je i lidé.Ale dle mého,se toho dnešní alternativci chytli a značně ten "boj" s nimi přehání.On se dneska snaží vydělat jak ten pan doktor,tak ten pán,co se živí alternativní léčbou.Bohužel,dnes jsou peníze "až"  na prvním místě a zdraví je obrovský byznys.Jsem zdravá ženská,která stojí nohama pevně na zemi a věří jen tomu,co osobně prožije a pozná.Jsem optimistka a mám blízko k duchovnu a k přírodě.Spíše bych se tedy přikláněla k alternativní léčbě a léčiteli,než ke klasické medicíně.

Ale teď k věci.Mám kamarádku,o pár let starší,která  před pár lety prožila mrtvičku.Někde zjistila,že za její problémy můžou parazité.Před třemi se o tuto problematiku začala až fanaticky zajímat.Má doma mnoho knih o této problematice,knihy od paní Bláhové,knihy o MMS.Navštěvuje pracoviště,kde jí měří parazity v těle,následně jí ozařují plasmovým generátorem,bere antiparazitika..a je stále velmi nešťastná.Koupila si totiž tento přístroj domů.Spolu s přístrojem F-Scan.Když mi líčí,co si na tomto přístroji naměřila,připadá mi to jak sci-fi.Hledám ty "mrchy" na internetu a ty mrchy,co údajně má,se ani v našich končinách nevyskytují,není ani možné,aby je někde "nachytala".Na těch "měřících" pracovištích nechá vždy skoro celou výplatu za různé doplňky stravy..a pořád nic,pořád si ty potvory naměří.Já tomu přístroji vůbec nevěřím,myslím,že se trápí zbytečně.Máte s tím prosím někdo zkušenosti?Kamarádce už nic nebylo,cítila se fajn,ale jak si pořídila tento přístroj domů,strašně se změnila a už ani nikam nejde,jen odčervuje a plasmuje..

 

Vážená paní, za léčitelkou

Vážená paní, za léčitelkou Bláhovou jsem také byl, je to zhruba tak deset let, kdy jsem se léčil s jedním chronickým neduhem (to jsem o tom ale nic vcelku nevěděl, jen jsem někde narazil na její články...na první pohled vypadaly docela důvěryhodně). Také mi naměřila na tom svém přístroji kdeco, až jsem nechápal, jak to vůbec může mít jeden člověk v sobě. Rozuzlení přišlo ve chvíli, kdy nabídla léčbu: Jonášovy lahvičky za několik tisíc. A potom za měsíc návrh na kontrolu, a zase lahvičky za tisíce. Podruhé jsem už nepřišel. Paraziti jsou vděčné téma, protože lidé se bojí pochopitelně toho, co není vidět, co může škodit, a co je nezachytitelné: parazitů, virů, bakterií, ve více ujeté rovině mimozemšťanů, ufonů, démonů a tak dále.

Mně vždycky pobaví, jak paní Bláhová tvrdí, že ti paraziti v těle jsou nesmírně těžce dohledatelní, lékař je nenajde, umí se schovat, najde je jen ten jejich vzácný přístroj. Víte co, mně to připadá jako svého druhu léčitelská sekta: "jen my máme pravdu, jen my víme, co je příčina, jen my jsme spása, jen my víme, kde je ten červ zalezlý". Jen my vás zachráníme...Jakmile vám někdo začne tvrdit, že jen on je ten, kdo vám pomůže - tak bych zpozorněl. Typická známka manipulátora, který vás chce hlavně udržet u sebe a nejlépe v závislosti. Nejistí lidé mohou uvěřit a nechat se na podobnou věc "utáhnout". 

Pobavilo mně rovněž, když paní Bláhová tvrdila, že s výkaly, nejlépe ještě teplými, se musí běhat do laboratoře tak zhruba dva roky, aby se parazit laboratorně našel, a to ještě výsledek není jistý. Je tam spousta nejasných manipulativních tvrzení, příliš mnoho zákrut. Ona paní léčitelka dokáže navodit důvěru, protože operuje s lékařskými termíny - ale přitom je to demagogická snůška podivně poskládaných informací. Ona vzbuzuje v lidech v podstatě nejistotu a strach - "je tady nějaká nejasná nákaza a není jisté, zda se z toho dostanete - musíte chodit, platit, nejlépe léta...a potom možná..." Trochu mi to připomíná uřknutí "VY máte červy a jste jich plný/á!"

Vaše kamarádka, z toho, co popisujete, se dostala do závislosti na té léčitelce a záleží dost na tom, jak hluboká ta závislost je a jak dlouho už trvá. Možná by pomohl terapeut, aby na celou věc mohla nahlédnout zvenku...někdy se lidi taky proberou sami...

Dle moderních léčitelů do sebe máme lít Savo (MMS), abychom byli sterilní jako vydezinfikovaný operační stůl a vyhnali veškeré červy a bakterie. Přitom moderní medicína používá parazity na léčbu autoimunních onemocnění, protože se zjistily velmi kladné výsledky v reakci imunitního systému. Tak nevyměnila si ta moderní medicína trochu židli s těmi léčiteli?:)

 

Já jsem se u ní léčila 1,5 roku

Také mě paní Bláhová ,,léčila'', stálo mě to spoustu peněz a času, tvrdilla mi, že do roka budu zdravá. Naměřila mi spoustu parazitů, bakterií a virů, při poslední návštěvě mi nenaměřila nic a já jsem měla bolesti stále. A já jsem jí tak moc věřila! Strašně mě zklamala. Taky jsem pěkně naletěla, ale když máte hrozné bolesti a bílé pláště Vám nepomohou, tak se člověk chytá všeho. Dobře mi tak.A co mě to stálo peněz!!!

  

No, tak to napište, kolik vás

No, tak to napište, kolik vás to přesně stálo peněz. Možná, aby budoucí zájemci o "vymítání červů" věděli, co ta léčba vlastně všechno stojí.

Stálo mě to se vším všudy i s

Stálo mě to se vším všudy i s benzínem cca 15.000.-. Strašné bolesti jsem však měla stále. Pomohl mi až léčitel u nás a nestálo mě to skoro nic. Bůh mu žehnej. Paní Bláhová možná někomu pomohla, ale mě teda ne. Tak ahoj lidi!

  

Hmmm, ... tak od léčitele k

Hmmm, ... tak od léčitele k léčiteli, ano?! To skoro vypadá jako objednaná pomluva Bláhové. Né, že bych ji bránil, ale je třeba se podívat koho zastupuje a kdo ji dává akreditaci, kterou si musí kupovat. Nevíte? No, je to známý - a nejenom u nás, ale už i v Evropě - MUDr. Jonáš. Možná si vzpomenete na jeho knihy Křížovky života a Zelené naděje. Vystudoval kromě naši medicíny také tu čínskou přímo v Číně. Přístroj Salvia, se kterou pracuje Ing. Bláhová, pochází z jeho zdrojů. A tady si člověk musí položit otázku, zda to, o čem nic neví, vlastně neexistuje nebo může zcela jistě existovat a jiní lidé jsou prostě v poznání podstaty světa dál než jiní. Můžeme pak diskutovat nad biorezonancemi a různými přístroji kolem nich. A pak si zároveň položit otázku, proč jsou někteří doktoři tak proti, proč Ing. Grygar ve spolku Sysifos uděluje těmto přístrojům a propagátorům Bludné kameny a proč na druhé straně takový přístroj jako Imago 500 mají v ČR už v ordinacích někteří vystudovaní doktoři jako přístroj základní diagnostiky?! Chce to prostě stále studovat a mít oči otevřené a pokud člověka studium dovede k poznání, že "tohle by mohlo být dobré", tak mu jistě nic nebrání, aby si to na sobě vyzkoušel. Vlastní poznání přímo v praxi je ta nejlepší zkušenost. A pak ... rozhodující je vždycky výsledek a tím je zdravý člověk. Začtěte se někdy do tématiky "nárust rakovin štítné žlázy" a pochopíte, že rakovina obecně je obrovský byznys, na kterém stojí velká část zdravotnictví v mnoha státech. A že se v tom dějí podvody a falešné diagnózy, jen aby se sypaly prachy ve velkém, o tom už dneska není pochyb! Tak co těm chudákům lidem mnohdy zbývá?! Různé jiné alternativy! Ale na to musí být člověk vzdělaný a připravený ... nakonec i Vám pomohl další léčitel! A je jen chvályhodné, že téměř zadarmo ... :-) P.

 

 

 

 

     

tak to je divne, že vám

tak to je divne, že vám nepomohla. mne už hrozil vozík a šla som

u nás za poradkynou, v podstate robi čo p.Bláhová, zistila mi tiež

všeličo a začala som kuru s liekmi a j so zapperom. Isteže nič nie

je zadarmo, aj lieky niečo stali aj poradenstvo, ale nebolo to

zas az take horibilne, ako to tu niektorí uvadzaju, a hlavne žijem, chodim

stale sa vsak musím sa doliečovať. Moja lekarka tomu verí,predpísala mi lieky,

sama si pomohla atp liekmi, ked sa citila zle. treba mať šťastie na ľudí, ktorí tym

prešli a poradiť sa s nimi ako aj ja.

J

ABSOLUTNĚ NEMAŠ PŘEHLED O ČEM MELEŠ

Pěkný den, pane Kosťo! Nevím,

Pěkný den, pane Kosťo! Nevím, jak jste zběhlý v chemii, ale dříve než označíte SAVO a MMS za sobě rovné, by to chtělo trochu si prostudovat chemii. A pak, až pochopíte rozdíl, zkusit MMS na sobě až budete mít třeba angínu. Ono brát 10 dní antibiotika, za jejichž obrat v ordinacích jsou doktoři placeni farmaceutickými firmami (např. Astelas) a nebo být zdravý za 2 dny téměř zadarmo, to je sakra rozdíl! Až jenom tenhle základ budete mít na sobě a svých rodinných příslušnících vyzkoušený, tak pak se v MMS můžete posouvat dál. Ale prozatím, prosím, ty základy z chemie .... Děkuji, Petr  

http://prehravac.rozhlas.cz/a

Obrázek uživatele Administer

Určitě zařadíme

Hned jak to trochu půjde, uděláme díky , neechcete práva autora?Pak budete moci tvořit, kdy se vám zachce. Stačí napsat a práva udělíme, je to na vás wink Budeme rádi.

 

Napíšu dneska.

Napíšu dneska.

Paraziti paní Bláhové

pravda je že farmaceutické firmy chcú svoj zisk

pravda je že alternatívni liečitelia chcú svoj zisk

už dávno neplatí, ak vôbec platilo, že ak mám zdravotné problémy mám ísť k lekárovi a ten ma vylieči

riešenie akéhokoľvek zdravotného problému bez toho aby mal pacient aspoň triviálne vedomosti o chorobách, nákazách .... je odovzdávanie sa  do rúk lekárom, liečiteľom, šarlatánom bez rozdielu.

Obrázek uživatele Kosta

Julius Lukeš a tasemnice

Kdo chce nějaké skutečné informace a ne šarlatánský poplach, ať si pustí tento pořad. Pan vědec si sám aplikoval tasemnici. To by ho asi paní Bláhová nepustila ani za dveře...

„Ze všech organismů na světě je většina parazitů,“ říká profesor Julius Lukeš. V České republice se u široké veřejnosti zapsal tím, že snědl tasemnici, ve vědeckém světě svým výzkumem. Zaměřuje se především na zkoumání Trypanosomy (přenáší ji moucha Tse-tse), která způsobuje spavou nemoc, tedy tzv. „hrob bílého muže“. Jaké nemoci parazité způsobují a proti jakým naopak chrání? S léčbou jakých chorob mohou pomoci? A proč si prof. Lukeš myslí, že jsou parazité „hezcí“? Parazitolog Julius Lukeš, profesor Jihočeské univerzity, člen Učené společnosti ČR, bude vaším hostem v sobotu od 20.05.

 

http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hyd...

Jako zajímavé mi přišlo, že

Jako zajímavé mi přišlo, že autor textu se o Jonášovi zmínil až na konci, pouze ho ve dvou větách sepsul a přiřadil na úroveň této šarlatánky. To je podle mě podsouvání názoru bez důkazu, jestli ho chce očernit - nic proti, ať napíše konkrétní článek o něm.

a s**la jsem asi co? :-D *

a s**la jsem asi co? :-D *

Stanovisko Přírodovědecké fakulty:

Stanovisko Přírodovědecké fakulty:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktual...

Stanovisko katedry parazitologie PřF UK k diagnostickým a terapeutickým metodám používaným v alternativní medicíně u parazitárních infekcí:

 

Katedra parazitologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze doporučuje klientům léčitelů a detoxikačních poradců, aby se při podezření na parazitární infekci obrátili na lékaře-infektologa nebo akreditovanou diagnostickou laboratoř. Přístroje a postupy alternativní medicíny nejsou vědecky ani klinicky ověřené, a jako takové nejsou náhradou lékařské diagnostiky ani odborné léčby.

V posledních letech se v České republice objevili léčitelé a detoxikační poradci, kteří u svých klientů „diagnostikují“ přítomnost parazitů a následně je „léčí“ metodami alternativní medicíny. Klienti poradců a léčitelů jsou mnohdy přesvědčováni o nutnosti protiparazitární kůry i přesto, že jim paraziti byli tzv. vytestováni pouze metodami alternativní medicíny, které jsou založené na neověřených teoriích. K „diagnostice“ jsou většinou používány přístroje typu Salvia, F-scan, Sensitiv Imago a jiné, které jsou založené na elektroakupunkturní teorii či tzv. vysokofrekvenční analýze/biorezonanci. Tyto přístroje nejsou zdravotnickým prostředkem ve smyslu klinicky ověřené bezpečnosti a účinnosti. Vědecky neověřené jsou i postupy alternativní terapie zahrnující přístroje jako např. generátory frekvencí (Zapper, ZapGen a další), plasmové generátory či přípravky typu MMS (mistrovský minerální roztok a jeho obdoby CDS a CDH). Používání těchto přístrojů a metod je tak na zodpovědnosti uživatelů. Rizikové může být jak samotné používání těchto přístrojů a přípravků, tak v případě skutečně nakažených pacientů i oddálení či odmítnutí klasické léčby.

Alarmující je zejména skutečnost, že někteří léčitelé a detoxikační poradci doporučují svým klientům, aby domnělé parazitární infekce léčili antiparazitiky, která si tito klienti shánějí na internetu, a to často z nedůvěryhodných zdrojů, případně využívají dostupnějších veterinárních léčiv, která jsou však určena pouze pro zvířata a mohou být pro lidské zdraví nebezpečná. V případě internetového prodeje pak kromě faktu, že lék často pochází z neověřeného zdroje, a tudíž nakupující nemá jistotu, že skutečně obsahuje účinné látky, hrozí i nebezpečí z předávkování či nežádoucích vedlejších účinků a interakcí s jinými současně užívanými léky.

Máte-li pochybnosti ohledně svého zdravotního stavu nebo ohledně alternativní diagnostické či léčebné metody, obraťte se na odborníka – lékaře v oboru infekční medicíny, laboratoř pro diagnostiku parazitárních nákaz, parazitologa. Pokud máte podezření, že mohl být porušen zákon, můžete podat dotaz/podnět k šetření u příslušných státních úřadů.

 


Členové České parazitologické společnosti se pokusili otestovat několik léčebných metodik z oblasti "alternativní medicíny". Výsledky byly ve všech případech negativní. S jednotlivými experimenty se můžete seznámit prostřednictvím Zpráv české parazitologické společnosti zde:

 

Biorezonance aneb Experimentální ověření léčebných frekvencí dle Dr. Clarkové

Experimentální ověření účinků MMS pro léčbu malárie

Seznámit se můžete i s riziky nelegálního prodeje antiparazitik na internetu


 

A co ked

A co ked "tie atestovane a akreditovane" laboratoria v diagnostike zlyhavaju, co ma robit pacient? Samozrejme, ze sa obracaju ludia na alternativnych lekarov a liecitelov, pretoze, inak by uz zomreli. Nemaju inu moznost.

Co ked ta oficialna medicina pouziva vedecke studie iba na to, co sa im hodi, a touto nekalou taktikou si zabezpecuje zisk?

Co ma potom pacient robit? Samozrejme, ze sa obracia na alternativcov. I tam su pasce a uskalia, ale mnoho ludi dojde u liecitelov ako Blahova k dobrym vysledkom, a dlhorocnych tazkosti sa zbavia. Su rozny liecitelia, a aj podvodnici a samozrejme, su to casto samo-ukovia, cize ma to svoje uskalia a rizika. Ale ludia nemaju ine moznosti, ked moderna medicina zlyhava. Toto ociernovanie vsetkeho alternativneho, tym sposobom, ze sa najde iba par veci, ktore nesedia a tym sa kompletne zdiskredituje liecitel (ktory neraz pomoze 80% ludom, napriklad 20% pomoct nevie), a potom ta kolona 20% ludia vsade pise, ako IM nepomohli, a ze su podvodnici. Dost obmedzeny sposob pohladu na svet. Volat takeho cloveka podvodnika. Pre mna je rovnakym podvodnikom moderna medicina, ktora zlyhava u coraz vacsieho poctu chronicky chorych ludi a vie tak akurat pockat, kym dostanu po rokoch rakovinu a potom ich zabit chemoterapiou, a este aj tu manipulovat vysledky, ako je tato metoda neucinna. A zhrabnut tisice eur na kazdom pacientovi.

To su skutocni uzernici, a podvodnici, oproti ktorym su liecitelia iba take male rybicky. Pretoze tito v bielych plastoch a cely ich biznis, je dokonca prepojeny s politikou a multimiliardovym farmaceutickym priemyselom. Oproti nim su liecitelia malicke rybicky, ktore im kradnu zakaznikov. Vacsina liecitelov ma cez 70% uspesnost vyliecenia, inak by sa neuzivili, pretoze by boli vsade stovky poburenych ludi, a ti by sa uz dali dokopy. Skutocnost je taka, ze nespokojnych je menej, nez vyliecenych.

Pride mi usmevne, vsade sa ohanat medicinskymi klinickymi studiami a podobnymi nezmyslami, kazdy kto ma trochu umu predsa vie, ze dokaze sa len to, co sa chce dokazat, aby biznis ostal zachovany, a pacientov bolo stale dost, na liecenie drahymi metodami.Moderna medicina a predajci farmaceutickeho priemyslu v bielych plastoch, si nedovidia na spicku nosa, a mnoho z nich je spriahnutych s tymto svinskym priemyslom vedome a maju za usami. Velmi opatrny treba byt u doktorov, velmi.

lekari

Este sa vyjadrim k tomuto, co je nakonci povodneho clanku:

"Co mě naplňuje pocitem rozmrzelosti, je to, že mezi léčiteli sem tam narazíme i na skutečné lékaře, kteří se nechali infikovat myšlenkami alternativní medicíny nebo homeopatie. Takoví lékaři jsou schopni doporučit nebo přímo předepsat svým pacientům destilovanou vodu místo antibiotik a – což je skutečně tristní – skálopevně věřit v odůvodněnost a smysluplnost svého počínání. Tito lékaři (je otázkou, jestli je vůbec správné je jako lékaře označovat) jsou nebezpeční ještě z dalšího hlediska. Stávají se ikonami v očích ostatních (těch “nestudovaných”) léčitelů, kteří díky nim mohou spokojeně tvrdit, že konkrétní  metoda, kterou oni užívají, užívá i tamten onen známý pražský lékař, absolvent tamté oné lékařské fakulty. Toto pak propůjčuje postupům a metodám alternativní medicíny falešný  punc důvěryhodnosti."

A preco sa odvracaju ti lekari od mediciny? Pretoze je naprd a nemozu sa pozerat na to svinstvo a obmedzenost, co sa tam deje. Ani na to, kolko alternativnych postupov ma ucinok a lekar ich nemoze pouzit len preto, ze by sa mocna chemicka medicina hanbila, a ostatni jeho kolegovia by ho zacali odsudzovat. Jasne ze odide. Ved sa na to nemoze pozerat, co robia s pacientami.

Takyto su pre lekarov a fanatickych ludi, co im skalopevne veria, velmi tvrdym orieskom, pretoze odhaluju co si o modernej medicine myslia, a navyse, u nich uz nemozu pouzit argument, ze su "inzinieri, co o ludskom tele nic nevedia". Povazuju ich za zradcov, respektive este lepsi termin - kacirov, co zradili, velku vsemohucu katolic... ehm, chcem som povedat, farmaceuticku lobby a musia byt upaleni zaziva, a umlcani, aby nahodou nesvedcili. Veru, velmi lutujem cloveka, co veri lekarom a modernej medicine, je to smutne, lebo vela z toho co vyskumala su dobre veci, ale kvoli obmedzenosti cloveka a systemu, v ktorom je to chytene, vela lekarov nema inu sancu len opustit tento hnusny skorumpovany biznis, aby konecne mohli liecit pacientov skutocne.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <hr> <img> <a> <p> <br>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Články na pokračování

Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK