LZE ZÁŽITKY BLÍZKÉ SMRTI VYSVĚTLIT PŘIROZENOU CESTOU NEBO SE JEDNÁ O NEVYSVĚTLITELNÝ A NADPŘIROZENÝ FENOMÉN? 2.

(Předchozí část)

Obecnou charakteristiku jednotlivých zážitků v blízkosti smrti shrnuje výše zmíněný Moodyho (1994) model patnácti prvků NDE. Podle něj situaci na prahu smrti nejčastěji provázejí následující fenomény[1]:

1.        Nevyjádřitelnost prožitku – prožitek se nedá popsat slovy, např. z důvodu emocionálního vnímání, které jde za hranice běžných pocitů, z důvodu vícerozměrnosti apod.

2.        Zaslechnutí výroku o své smrti – pacienti často slyší konstatování smrti, ať už odborníkem či laikem přítomným jejich „úmrtí“

3.        Pocit míru a klidu – pacienti se cítí klidní, shodují se na pocitu tepla a samoty v pozitivním slova smyslu.

4.        Zvukové vjemy – různé od příjemných, přes neutrální až po nepříjemné – např. hudba, cinkání, zvonění, bzučení, svištění, hučení, klepání, vytí apod.

5.        Tmavý tunel – lidé proživší klinickou smrt se shodují na podlouhlém tmavém útvaru, jímž se různými směry pohybují. Zpravidla jej přirovnávají k tunelu, kanálu, studně, údolí apod. Tato vize se navíc pojí s pocity prázdna či vzduchoprázdna.

6.        Výstup z těla – tento fenomén je všemi autory nejvíce rozebíraný. Používá se pro něj anglická zkratka OBE[2]. Nejedná se pouze o vystoupení z fyzického těla doprovázené různými pocity (nejčastěji strach, lítost, lhostejnost, úleva), ale také v některých případech o vytvoření jakéhosi nového „duchovního“ těla, které se vyznačuje lehkostí, nehmatatelností (nemůže nic uchopit a zároveň být samo „nahmatáno“), neviditelností a neslyšitelností, prostorovou neomezeností – Kübler-Rossová uvádí, že není výjimkou, že lidé na prahu smrti často „navštěvují“ své blízké žijící tisíce mil daleko, ti pak (pokud se jedná o mimořádně senzitivní jedince) mohou dokonce pociťovat „něčí“ přítomnost. Autorka navíc přidává vlastnost dokonalosti duchovního těla: „V tomto druhém dočasném těle se vnímáme jako tělesně dokonalá jednotka. Jestliže jsme měli například amputovanou nohu, máme nyní zase obě zdravé…“ Dále uvádí, že s tímto aspektem NDE se také pojí tzv. „vidění sebe sama“. Mnoho pacientů například popisovalo, jak viděli své fyzické tělo ležet na operačním sále či lůžku, a dokonce tito pacienti mohli často s udivující přesností popsat slet událostí či přesný příchod členů resuscitačního týmu, ačkoli byli v tu dobu ve stavu klinické smrti. Ještě pozoruhodnější bylo, když tyto výpovědi podávali slepci (!), kteří s naprostou jistotu dokázali např. popsat pokoj či jiné místo, na kterém se v okamžiku klinické smrti nacházeli či osoby, které byly v tomto okamžiku přítomny.

7.        Setkání s ostatními – jedná se o pocit přítomnosti určitých duchovních bytostí, které mají pravděpodobně za úkol člověku poradit a provázet ho na cestě na „druhý břeh“. Tyto bytosti mohou mít různou podobu (od zesnulých známých až po amorfní tvary). Kübler-Rossová shrnuje dle stovek výpovědí respondentů se zkušeností NDE, že se nejčastěji jedná o bytost, kterou dotyčný nejvíce miloval nebo k níž měl nějaký jiný silný pozitivní vztah, a která zesnula dříve (!) než daný pacient. Zaznamenány byly dokonce případy kdy dotyčný nemohl vědět, že příbuzný zemřel, ale přesto jej v průběhu zážitku spatřil. Může jít např. o příbuzné, přátele, dokonce i o domácí mazlíčky, nebo také náboženské postavy (Bůh, Ježíš, Panna Marie) – tento náboženský aspekt podporuje výše zmíněnou hypotézu autorky, že podoba prožitku může být ovlivněna kulturou, v níž jedinec vyrůstal. Atwaterová (1996) hovoří dokonce o setkání dospělých s dětmi, které mají teprve v budoucnu zplodit.

Pokračování...
[1] Pokud jsou v popisu jednotlivých fenoménů zmíněny mimo Moodyho výkladů také výklady dalších autorů zabývajících se touto problematikou, jejich jméno je uvedeno v závorce za textem

[2] OBE = out-of-body experience – mimotělní zážitek

 

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <hr> <img> <a> <p> <br>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Články na pokračování

Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK